Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Περίοδος Αξιολόγησης Μαθημάτων: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-2018
* Σημείωση: Δείτε τις περισσότερες συμμετοχές άλλων εξαμήνων, χρησιμοποιώντας τα βελάκια.
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-2018
Τμήματα με περισσότερες συμμετοχές
Ενιαίο ΠΜΣ νομικής Σχολής
 
( 629 )
Π.Μ.Σ. Φαρμακευτικής
 
( 72 )