Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Περίοδος Αξιολόγησης Μαθημάτων: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-2018
* Σημείωση: Δείτε τις περισσότερες συμμετοχές άλλων εξαμήνων, χρησιμοποιώντας τα βελάκια.
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016-2017
Τμήματα με περισσότερες συμμετοχές
Ενιαίο ΠΜΣ νομικής Σχολής
 
( 282 )
Π.Μ.Σ. Φυσικής
 
( 55 )