Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Περίοδος Αξιολόγησης Μαθημάτων: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-2019
* Σημείωση: Δείτε τις περισσότερες συμμετοχές άλλων εξαμήνων, χρησιμοποιώντας τα βελάκια.
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-2018
Τμήματα με περισσότερες συμμετοχές
Ενιαίο ΠΜΣ νομικής Σχολής
 
( 477 )
Π.Μ.Σ. Βιολογία της Άσκησης
 
( 33 )