Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Ερωτηματολόγια » Π.Μ.Σ. Δημόσιο Δίκαιο


Ταξινόμηση κατά όνομα | ημερομηνία

Ευρωπαϊκό και Διεθνές Φορολογικό Δίκαιο (1100)

Διδάσκων: ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΟΥΡΟΥΦΛΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Θέματα Ιδιωτικού/Δημοσίου Δικαίου στο Βυζάντιο (1122)

Διδάσκων: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Δημόσιες Συμβάσεις (1096)

Διδάσκων: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Κοινωνία της Πληροφορίας και Δίκαιο (1130)

Διδάσκων: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Δίκαιο και Τέχνη (1188)

Διδάσκων: ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΣΤΑΪΙΡΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Φιλοσοφία του Δημοσίου Δικαίου (1119)

Διδάσκων: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΥΤΣΑΚΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Εθνική και ευρωπαϊκή προστασία των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων (1099)

Διδάσκων: ΤΖΟΥΛΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΡΑΓΓΑ, ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Ερευνητική μεθοδολογία της κοινωνιολογίας του δικαίου (1124)

Διδάσκων: ΕΛΕΝΗ ΡΕΘΥΜΙΩΤΑΚΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Βιοηθική (1017)

Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Δίκαιο της ΟΝΕ και η εφαρμογή του στην Ελληνική έννομη τάξη (1097)

Διδάσκων: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΡΤΣΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Ιστορία πολιτικών ιδεών -19ος αι. Εμβάθυνση στο Γερμανικό ιδεαλισμό (1098)

Διδάσκων: ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Συνταγματικό Δίκαιο ΙΙ (1093)

Διδάσκων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΟΣΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Διατοπικό Εκκλησιαστικό Δίκαιο (1131)

Διδάσκων: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Θέματα Ιδιωτικού /Δημοσίου Δικαίου στη μεταβυζαντινή περίοδο και στο Ελληνικό κράτος κατά το 190 αιώνα (1168)

Διδάσκων: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο (1094)

Διδάσκων: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ, ΠΑΥΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΣΙΟΥΤΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες