Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Ερωτηματολόγια » Π.Μ.Σ. Διεθνής και Ευρωπαϊκές Σπουδές


Ταξινόμηση κατά όνομα | ημερομηνία

Διαφθορά: εθνικές, διεθνείς και ευρωπαϊκές όψεις (1076)

Διδάσκων: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΛΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Ειδικά θέματα συγκριτικού δικαίου (1210)

Διδάσκων: ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΣΤΑΪΙΡΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (ΧΕΑΔ) (1156)

Διδάσκων: ΜΕΤΑΞΙΑ ΚΟΥΣΚΟΥΝΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Διεθνές Δίκαιο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (1153)

Διδάσκων: ΜΑΡΙΑ ΓΑΒΟΥΝΕΛΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Περιβάλλον και αγορά στην Ε.Ε. (1193)

Διδάσκων: ΜΕΤΑΞΙΑ ΚΟΥΣΚΟΥΝΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Διεθνές και Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο (1072)

Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΠΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Δίκαιο διεθνών συναλλαγών (1162)

Διδάσκων: ΜΕΤΑΞΙΑ ΤΣΟΥΚΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Διεθνής επενδυτική διαιτησία (1147)

Διδάσκων: ΧΡΥΣΑΦΩ ΤΣΟΥΚΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Φορολογικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1157)

Διδάσκων: ΡΕΒΕΚΚΑ - ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Τεχνικές του διεθνούς δικαίου (000Δ)

Διδάσκων: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΟΥΡΓΟΥΡΙΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΟΚΑΡΗΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΖΑΡΤΖΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Ευρωπαϊκό και Διεθνές Φορολογικό Δίκαιο (1100)

Διδάσκων: ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΟΥΡΟΥΦΛΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Νομικό πλαίσιο του διεθνούς εμπορίου (1041)

Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Το δίκαιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) (1211)

Διδάσκων: ΡΕΒΕΚΚΑ - ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Δίκαιο και τέχνη (1188)

Διδάσκων: ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΣΤΑΪΙΡΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Ζητήματα διεθνούς και ευρωπαϊκού εργατικού δικαίου (1109)

Διδάσκων: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Δίκαιο κατάστασης αλλοδαπών (1164)

Διδάσκων: ΧΡΥΣΑΦΩ ΤΣΟΥΚΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Δικονομικό διεθνές δίκαιο (1161)

Διδάσκων: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ, ΧΡΥΣΑΦΩ ΤΣΟΥΚΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Επιχειρήσεις και ανθρώπινα δικαιώματα (1125)

Διδάσκων: ΜΑΡΙΑ ΓΑΒΟΥΝΕΛΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Δίκαιο της ΟΝΕ και η εφαρμογή του στην ελληνική έννομη τάξη (1097)

Διδάσκων: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΡΤΣΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες