Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Ερωτηματολόγια » Ενιαίο ΠΜΣ νομικής Σχολής


Ταξινόμηση κατά όνομα | ημερομηνία

Επιχειρήσεις και Ανθρώπινα Δικαιώματα (1125)

Διδάσκων: ΜΑΡΙΑ ΓΑΒΟΥΝΕΛΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 2 ημέρες