Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Ερωτηματολόγια » Π.Μ.Σ. Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών και Συγκριτικές Νομικές Σπουδές


Ταξινόμηση κατά όνομα | ημερομηνία

Δίκαιο και Τέχνη (1188)

Διδάσκων: ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΣΤΑΪΙΡΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Δικονομικό διεθνές δίκαιο (1161)

Διδάσκων: ΧΡΥΣΑΦΩ ΤΣΟΥΚΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Περιβάλλον και αγορά στην Ε.Ε. (1193)

Διδάσκων: ΜΕΤΑΞΙΑ ΚΟΥΣΚΟΥΝΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Κοινο δίκαιο (Common law) και αστικό δίκαιο: Θεμελιώδεις αρχές (1197)

Διδάσκων: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Ειδικά θέματα συγκριτικού δικαίου (1210)

Διδάσκων: ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΣΤΑΪΙΡΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Η ανώμαλη εξέλιξη των συμβάσεων σε συγκριτική εξέταση (119)

Διδάσκων: ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΟΥΛΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΝΑΚΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Δίκαιο διεθνών συναλλαγών (1162)

Διδάσκων: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ, ΧΡΥΣΑΦΩ ΤΣΟΥΚΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Δίκαιο κατάστασης αλλοδαπών (1164)

Διδάσκων: ΧΡΥΣΑΦΩ ΤΣΟΥΚΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (ΧΕΑΔ) (1156)

Διδάσκων: ΜΕΤΑΞΙΑ ΚΟΥΣΚΟΥΝΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Διεθνής επενδυτική διαιτησία (1154)

Διδάσκων: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΟΥΡΓΟΥΡΙΝΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Επιχειρήσεις και ανθρώπινα δικαιώματα (1125)

Διδάσκων: ΜΑΡΙΑ ΓΑΒΟΥΝΕΛΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες