Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Ερωτηματολόγια » Π.Μ.Σ. Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων


Ταξινόμηση κατά όνομα | ημερομηνία

Φασματοσκοπία ΙΙ (4109)

Διδάσκων: Προκόπιος Μαγιάτης, Ευσταθία Ιωάννου, Βασίλειος Ρούσσης,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 35 ημέρες

Βιοδραστικά Φυσικά Προϊόντα (4108)

Διδάσκων: Ευσταθία Ιωάννου, Σοφία Μητάκου, Ιωάννα Χήνου,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 50 ημέρες

Θαλάσσια Φαρμακογνωσία & Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων (4111)

Διδάσκων: Ευσταθία Ιωάννου, Αλέξιος-Λέανδρος Σκαλτσούνης,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 50 ημέρες

Επιχειρηματικότητα στη Φαρμακευτική (4112)

Διδάσκων: Γεώργιος Βασιλόπουλος,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 50 ημέρες