Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Ερωτηματολόγια » Π.Μ.Σ. Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων


Ταξινόμηση κατά όνομα | ημερομηνία

Τεχνικές Ανάλυσης και Πρόβλεψης Τηλεπικοινωνιακών Αγορών (ΤΕ3011)

Διδάσκων: ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 7 ημέρες

Δίκτυα κορμού και δίκτυα πρόσβασης (ΤΕ1002)

Διδάσκων: Νικόλαος Πασσάς,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 7 ημέρες

Οικονομική των επιχειρήσεων και των αγορών (TE1004)

Διδάσκων: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΩΝΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 7 ημέρες

Επισκόπηση των Τηλεπικοινωνιών (ΤΕ1001)

Διδάσκων: Αριστείδης Τσίπουρας, ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 7 ημέρες

Οικονομικά του κλάδου των Τηλεπικοινωνιών (TE1006)

Διδάσκων: Α. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 7 ημέρες

Ψηφιακή Τηλεόραση (TE3012)

Διδάσκων: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΣΥΠΡΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΕΤΣΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 7 ημέρες

Μικροοικονομική και οικονομική της διοίκησης (TE1005)

Διδάσκων: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 7 ημέρες

Πληροφοριακά συστήματα (ΤΕ1003)

Διδάσκων: Παναγιώτα Παπαδοπούλου,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 7 ημέρες

Τεχνοοικονομική ανάλυση δικτύων (TE2008)

Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΟΥΤΑΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 7 ημέρες

Τεχνολογική και Επιχειρησιακή Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών και Πληροφοριακών συστημάτων (ΤΕ3004)

Διδάσκων: Δημήτρης Σταμούλης,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 7 ημέρες

Βιομηχανική οργάνωση και Οικονομική των δικτύων (ΤΕ2005)

Διδάσκων: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΩΝΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 7 ημέρες

Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Aνάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού (TE3005)

Διδάσκων: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΓΑΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 7 ημέρες

Τεχνολογία διαδικτύου και ηλεκτρονικό εμπόριο (ΤΕ2007)

Διδάσκων: ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 7 ημέρες