Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Ερωτηματολόγια » Π.Μ.Σ. Δημόσιο Δίκαιο-Δημόσιες Πολιτικές


Ταξινόμηση κατά όνομα | ημερομηνία

Δημόσιες Συμβάσεις (1096)

Διδάσκων: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Διεθνές Δίκαιο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (1153)

Διδάσκων: ΜΑΡΙΑ ΓΑΒΟΥΝΕΛΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Ειδικά θέματα εθνικού και ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού Δικαίου (1184)

Διδάσκων: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΛΗΣ, ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΣΙΟΥΤΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Διοικητική Δικονομία (1104)

Διδάσκων: ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΟΥΡΟΥΦΛΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Εθνική και ευρωπαϊκή προστασία των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων (1099)

Διδάσκων: ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο (1094)

Διδάσκων: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ, ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΣΙΟΥΤΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Ιστορία πολιτικών ιδεών -19ος αι. Εμβάθυνση στο Γερμανικό ιδεαλισμό (1098)

Διδάσκων: ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Δίκαιο Κατάστασης Αλλοδαπών (1164)

Διδάσκων: ΧΡΥΣΑΦΩ ΤΣΟΥΚΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Ευρωπαϊκό και Διεθνές Φορολογικό Δίκαιο (1100)

Διδάσκων: ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΟΥΡΟΥΦΛΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Φορολογικό Δίκαιο ΙΙ (1103)

Διδάσκων: ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΟΥΡΟΥΦΛΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Ζητήματα διεθνούς και ευρωπαϊκού Εργατικού Δικαίου (1109)

Διδάσκων: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Φορολογικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1157)

Διδάσκων: ΡΕΒΕΚΚΑ - ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Δίκαιο της ΟΝΕ και η εφαρμογή του στην Ελληνική έννομη τάξη (1097)

Διδάσκων: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΡΤΣΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Δίκαιο Κοινωνικής Προστασίας ΙΙ (Υγεία και Πρόνοια) (1180)

Διδάσκων: ΠΑΤΡΙΝΑ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Βιοηθική (1017)

Διδάσκων: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες