Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Ερωτηματολόγια » Π.Μ.Σ. Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία


Ταξινόμηση κατά όνομα | ημερομηνία

Συστήματα πραγματικού χρόνου (ΣΠΧ)

Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΟΥΛΗΣ,
συμμετοχή με κουπόνι,  λήγει σε 15 ημέρες

Οργάνωση Βάσεων Βιοϊατρικών Δεδομένων (ΟΒΒΔ)

Διδάσκων: Αναστασία Κριθαρά, Γεωργιος Πετάσης,
συμμετοχή με κουπόνι,  λήγει σε 15 ημέρες

Ανάλυση και Επεξεργασία Εικόνων (ΑΕΕ)

Διδάσκων: Βασίλειος Κατσούρος, ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
συμμετοχή με κουπόνι,  λήγει σε 15 ημέρες

Προχωρημένα θέματα επεξεργασίας σήματος (ΠΘΕΣ)

Διδάσκων: Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος,
συμμετοχή με κουπόνι,  λήγει σε 15 ημέρες

Αλγόριθμοι στη Μοριακή Βιολογία (ΑΜΒ)

Διδάσκων: Θεόδωρος Δαλαμάγκας, Αρτεμης Χατζηγεωργίου,
συμμετοχή με κουπόνι,  λήγει σε 15 ημέρες

Αλγόριθμοι στη Δομική Βιοπληροφορική (ΑΔΒ)

Διδάσκων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΥΣΙΝΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΙΡΗΣ,
συμμετοχή με κουπόνι,  λήγει σε 15 ημέρες

Συλλογή και Επεξεργασία Βιοϊατρικών δεδομένων (ΣΕΒ)

Διδάσκων: ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ,
συμμετοχή με κουπόνι,  λήγει σε 15 ημέρες

Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης στην Υπολογιστική Βιολογία (ΜΜΜ)

Διδάσκων: ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ,
συμμετοχή με κουπόνι,  λήγει σε 15 ημέρες

Απεικονιστική Ανατομία (ΑΑ)

Διδάσκων: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ,
συμμετοχή με κουπόνι,  λήγει σε 15 ημέρες

Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας και Τηλεϊατρική (ΠΣΥΤ)

Διδάσκων: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ,
συμμετοχή με κουπόνι,  λήγει σε 15 ημέρες