Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Ερωτηματολόγια » Π.Μ.Σ. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων


Ταξινόμηση κατά όνομα | ημερομηνία

Προχωρημένη Φαρμακοχημεία ΙΙ (2106/2207/2306)

Διδάσκων: Παναγιώτης Μαράκος, Νικολαΐς Πουλή,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 20 ημέρες

Προχωρημένη Οργανική Χημεία ΙΙ (2107)

Διδάσκων: Νικόλαος Λουγιάκης, Γεώργιος Φυτάς, Ιωάννης Κωστάκης, Γεώργιος Φώσκολος,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 33 ημέρες