Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Ερωτηματολόγια » Π.Μ.Σ. Ιστορία, Κοινωνιολογία και Φιλοσοφία του Δικαίου


Ταξινόμηση κατά όνομα | ημερομηνία

Ερευνητική μεθοδολογία της Κοινωνιολογίας του Δικαίου (1124)

Διδάσκων: ΕΛΕΝΗ ΡΕΘΥΜΙΩΤΑΚΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Θέματα Φιλοσοφίας του Ιδιωτικού Δικαίου (1212)

Διδάσκων: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΥΤΣΑΚΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Θέματα Ιδιωτικού/Δημοσίου Δικαίου στο Βυζάντιο (1122)

Διδάσκων: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Βιοηθική (1017)

Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Διαφθορά (εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς όψεις) (1076)

Διδάσκων: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Επιχειρήσεις και Ανθρώπινα Δικαιώματα (1125)

Διδάσκων: ΜΑΡΙΑ ΓΑΒΟΥΝΕΛΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Θέματα Ιδιωτικού/Δημοσίου Δικαίου στη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Περίοδο και στο Ελληνικό κράτος κατά τον 19ο αιώνα (1185)

Διδάσκων: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Διατοπικό Εκκλησιαστικό Δίκαιο (113)

Διδάσκων: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Εθνική και Ευρωπαϊκή Προστασία των Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων (1099)

Διδάσκων: ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Κοινωνία της πληροφορίας και Δίκαιο (1130)

Διδάσκων: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Ερευνητική και Μεθοδολογία της Εγκληματολογίας (1080)

Διδάσκων: ΜΑΡΙΑ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

Θέματα Φιλοσοφίας του Δημοσίου Δικαίου (1213)

Διδάσκων: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΥΤΣΑΚΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες