Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Περίοδος Αξιολόγησης Μαθημάτων: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-2014
* Σημείωση: Δείτε τις περισσότερες συμμετοχές άλλων εξαμήνων, χρησιμοποιώντας τα βελάκια.
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013
Τμήματα με περισσότερες συμμετοχές
Νοσηλευτικής
 
(334)
  Θεολογική Σχολή
  Σχολή Νομικών, Οικ/κών & Πολιτικών Επ/μών
  Σχολή Επιστημών Υγείας