Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Περίοδος Αξιολόγησης Μαθημάτων: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016-2017
* Σημείωση: Δείτε τις περισσότερες συμμετοχές άλλων εξαμήνων, χρησιμοποιώντας τα βελάκια.
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016-2017
Τμήματα με περισσότερες συμμετοχές
Οδοντιατρικής
 
( 3255 )
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 
( 1104 )
Μαθήματα με περισσότερες συμμετοχές