Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Περίοδος Αξιολόγησης Μαθημάτων: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-2018
* Σημείωση: Δείτε τις περισσότερες συμμετοχές άλλων εξαμήνων, χρησιμοποιώντας τα βελάκια.
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-2018
Τμήματα με περισσότερες συμμετοχές
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 
( 1197 )
Φυσικής
 
( 599 )
Μαθήματα με περισσότερες συμμετοχές