Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Περίοδος Αξιολόγησης Μαθημάτων: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-2014
* Σημείωση: Δείτε τις περισσότερες συμμετοχές άλλων εξαμήνων, χρησιμοποιώντας τα βελάκια.
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-2014
Τμήματα με περισσότερες συμμετοχές
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 
(603)
Νοσηλευτικής
 
(502)
  Θεολογική Σχολή
  Σχολή Νομικών, Οικ/κών & Πολιτικών Επ/μών
  Σχολή Επιστημών Υγείας