Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Ερωτηματολόγια » Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών


Ταξινόμηση κατά όνομα | ημερομηνία

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (44M101)

Διδάσκων: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 9 ημέρες

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (44F101)

Διδάσκων: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΝΑΔΕΑΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 9 ημέρες

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (44F102)

Διδάσκων: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΝΑΔΕΑΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 9 ημέρες

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (44F103)

Διδάσκων: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 9 ημέρες

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ (44Q102)

Διδάσκων: ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΟΥΖΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 9 ημέρες

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (44Q103)

Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 9 ημέρες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (44E102)

Διδάσκων: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 9 ημέρες