Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Ερωτηματολόγια » Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών


Ταξινόμηση κατά όνομα | ημερομηνία

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (44Q103)

Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/06/2021

Συμμετέχοντες: 6

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (44Μ204)

Διδάσκων: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/06/2021

Συμμετέχοντες: 22

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (44L101)

Διδάσκων: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/06/2021

Συμμετέχοντες: 11

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ MARKENTING MANAGMENT (44G201)

Διδάσκων: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/06/2021

Συμμετέχοντες: 1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ (44Q102)

Διδάσκων: ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΟΥΖΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/06/2021

Συμμετέχοντες: 17

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (44F102)

Διδάσκων: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΝΑΔΕΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/06/2021

Συμμετέχοντες: 10

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (44L202)

Διδάσκων: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/06/2021

Συμμετέχοντες: 15

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ (44M102)

Διδάσκων: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΑΠΗΤΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/06/2021

Συμμετέχοντες: 26

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (44E102)

Διδάσκων: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/06/2021

Συμμετέχοντες: 14

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (MIS) (44Ι203)

Διδάσκων: ΜΑΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/06/2021

Συμμετέχοντες: 15

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (44F204)

Διδάσκων: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/06/2021

Συμμετέχοντες: 19

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι (44Q101)

Διδάσκων: ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΟΥΖΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/06/2021

Συμμετέχοντες: 3