Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Ερωτηματολόγια » Νοσηλευτικής


Ταξινόμηση κατά όνομα | ημερομηνία

ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (53359)

Διδάσκων: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΟΥΡΤΖΗ, ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 45 ημέρες

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ (53506)

Διδάσκων: ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 52 ημέρες