Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Ερωτηματολόγια » Οικονομικών Επιστημών


Ταξινόμηση κατά όνομα | ημερομηνία

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ (41MTH102)

Διδάσκων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΒΕΝΤΙΔΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΑΣ, ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΟΥΖΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 5 ημέρες

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ (41QNT404)

Διδάσκων: ΣΙΜΟΣ ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 5 ημέρες

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (41Ε413)

Διδάσκων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 10 ημέρες

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (41QNT203)

Διδάσκων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 10 ημέρες

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ (41217)

Διδάσκων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΒΕΝΤΙΔΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΑΣ, ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΟΥΖΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 16 ημέρες

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (41MTH301)

Διδάσκων: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 16 ημέρες

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (41Ε612)

Διδάσκων: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 16 ημέρες

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ (41Υ012)

Διδάσκων: ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΟΥΖΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΒΕΝΤΙΔΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 16 ημέρες

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι (41QNT101)

Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΙΩΚΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΕΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 17 ημέρες

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ (41QNT301)

Διδάσκων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 17 ημέρες

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ (41Μ401)

Διδάσκων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 17 ημέρες

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ (41ECO451)

Διδάσκων: ΦΡΑΓΚΩ ΚΟΥΡΑΝΤΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 19 ημέρες

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ II (41Ε115)

Διδάσκων: ΦΡΑΓΚΩ ΚΟΥΡΑΝΤΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 19 ημέρες

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (41375)

Διδάσκων: ΦΡΑΓΚΩ ΚΟΥΡΑΝΤΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 19 ημέρες

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ (41ECO202)

Διδάσκων: ΦΡΑΓΚΩ ΚΟΥΡΑΝΤΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 20 ημέρες

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ (41Υ008)

Διδάσκων: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΦΡΑΓΚΩ ΚΟΥΡΑΝΤΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 20 ημέρες

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ (41115)

Διδάσκων: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΦΡΑΓΚΩ ΚΟΥΡΑΝΤΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 20 ημέρες

ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (41CSC301)

Διδάσκων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 21 ημέρες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (41CSC403)

Διδάσκων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 21 ημέρες

ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (41ΕΕ01)

Διδάσκων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 21 ημέρες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (41Μ602)

Διδάσκων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 21 ημέρες

ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (41627)

Διδάσκων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 21 ημέρες

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (41226)

Διδάσκων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 24 ημέρες

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (41Υ014)

Διδάσκων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 24 ημέρες

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (41QNT201)

Διδάσκων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 24 ημέρες

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ IV (ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) (41ACC401)

Διδάσκων: ΧΑΡΟΥΛΑ ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 25 ημέρες

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (41ACC201)

Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 25 ημέρες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (41HIS101)

Διδάσκων: ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΟΥΡΝΟΒΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 25 ημέρες

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι (41ACC101)

Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 25 ημέρες

ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (41311)

Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 27 ημέρες

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (41Μ302)

Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 27 ημέρες

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (41FIN302)

Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 27 ημέρες

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (41ECO423)

Διδάσκων: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΩΣΤΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 40 ημέρες

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (41Μ206)

Διδάσκων: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΩΣΤΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 40 ημέρες

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (41044)

Διδάσκων: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΩΣΤΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 40 ημέρες