Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Ερωτηματολόγια » Οικονομικών Επιστημών


Ταξινόμηση κατά όνομα | ημερομηνία

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (41PRC000)

Διδάσκων: ΧΑΡΟΥΛΑ ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 05/07/2019

Συμμετέχοντες: 10

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (41Ε612)

Διδάσκων: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 04/07/2019

Συμμετέχοντες: 0

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (41MTH301)

Διδάσκων: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 04/07/2019

Συμμετέχοντες: 25

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙ (41Μ306)

Διδάσκων: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΤΣΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 04/07/2019

Συμμετέχοντες: 0

ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΙ (41PEC462)

Διδάσκων: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 04/07/2019

Συμμετέχοντες: 2

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (41660)

Διδάσκων: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 04/07/2019

Συμμετέχοντες: 0

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙ (41FIN332)

Διδάσκων: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΤΣΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 04/07/2019

Συμμετέχοντες: 12

ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (41FIN463)

Διδάσκων: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΤΣΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 03/07/2019

Συμμετέχοντες: 3

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (41ECO481)

Διδάσκων: ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΠΟΥΡΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 03/07/2019

Συμμετέχοντες: 4

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (41044)

Διδάσκων: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΩΣΤΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 03/07/2019

Συμμετέχοντες: 0

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (41Ε224)

Διδάσκων: ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΠΟΥΡΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 03/07/2019

Συμμετέχοντες: 0

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (41Μ206)

Διδάσκων: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΩΣΤΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 03/07/2019

Συμμετέχοντες: 0

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (41ECO423)

Διδάσκων: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΩΣΤΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 03/07/2019

Συμμετέχοντες: 10

ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (41Ε329)

Διδάσκων: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΤΣΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 03/07/2019

Συμμετέχοντες: 0

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (41633)

Διδάσκων: ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΠΟΥΡΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 03/07/2019

Συμμετέχοντες: 0

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι (41QNT101)

Διδάσκων: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΕΡΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 02/07/2019

Συμμετέχοντες: 35

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι (41Υ013)

Διδάσκων: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΕΡΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 02/07/2019

Συμμετέχοντες: 1

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι (41221)

Διδάσκων: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΕΡΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 02/07/2019

Συμμετέχοντες: 0

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ (41Υ016)

Διδάσκων: ΒΙΟΛΕΤΑ ΔΑΛΛΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 01/07/2019

Συμμετέχοντες: 0

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ (41QNT202)

Διδάσκων: ΒΙΟΛΕΤΑ ΔΑΛΛΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 01/07/2019

Συμμετέχοντες: 33

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ (41025)

Διδάσκων: ΒΙΟΛΕΤΑ ΔΑΛΛΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 01/07/2019

Συμμετέχοντες: 1

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (41Ε222)

Διδάσκων: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 27/06/2019

Συμμετέχοντες: 0

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (41MGT470)

Διδάσκων: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 27/06/2019

Συμμετέχοντες: 13

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (41619)

Διδάσκων: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 27/06/2019

Συμμετέχοντες: 0

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (41QNT403)

Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΙΩΚΑΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 26/06/2019

Συμμετέχοντες: 5

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ (41Ε317)

Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΙΩΚΑΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 26/06/2019

Συμμετέχοντες: 0

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ (41MTH102)

Διδάσκων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΒΕΝΤΙΔΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΩΤΣΙΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 25/06/2019

Συμμετέχοντες: 56

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ (41217)

Διδάσκων: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΩΤΣΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΒΕΝΤΙΔΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 25/06/2019

Συμμετέχοντες: 0

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ (41Υ012)

Διδάσκων: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΩΤΣΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΒΕΝΤΙΔΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 25/06/2019

Συμμετέχοντες: 0

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (41FIN302)

Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 23/06/2019

Συμμετέχοντες: 16

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ (41Υ008)

Διδάσκων: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΦΡΑΓΚΩ ΚΟΥΡΑΝΤΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 23/06/2019

Συμμετέχοντες: 0

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ (41115)

Διδάσκων: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΦΡΑΓΚΩ ΚΟΥΡΑΝΤΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 23/06/2019

Συμμετέχοντες: 1

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (41Μ302)

Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 23/06/2019

Συμμετέχοντες: 0

ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (41377)

Διδάσκων: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 23/06/2019

Συμμετέχοντες: 1

ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (41311)

Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 23/06/2019

Συμμετέχοντες: 0

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ (41ECO202)

Διδάσκων: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΦΡΑΓΚΩ ΚΟΥΡΑΝΤΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 23/06/2019

Συμμετέχοντες: 39

ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (41Ε314)

Διδάσκων: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 23/06/2019

Συμμετέχοντες: 0

ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (41ΕΕ01)

Διδάσκων: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 22/06/2019

Συμμετέχοντες: 0

ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (41CSC301)

Διδάσκων: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 22/06/2019

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (PUBLIC FINANCE) (41ECO302)

Διδάσκων: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/06/2019

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ(PUBLIC FINANCE) (41Υ018)

Διδάσκων: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/06/2019

Συμμετέχοντες: 0

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ (41ECO451)

Διδάσκων: ΦΡΑΓΚΩ ΚΟΥΡΑΝΤΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/06/2019

Συμμετέχοντες: 9

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (PUBLIC FINANCE) (41224)

Διδάσκων: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/06/2019

Συμμετέχοντες: 0

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ II (41Ε115)

Διδάσκων: ΦΡΑΓΚΩ ΚΟΥΡΑΝΤΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/06/2019

Συμμετέχοντες: 0

ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (41ECO484)

Διδάσκων: ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΠΟΥΡΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 19/06/2019

Συμμετέχοντες: 1

ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (41Ε228)

Διδάσκων: ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΠΟΥΡΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 19/06/2019

Συμμετέχοντες: 0

ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (41641)

Διδάσκων: ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΠΟΥΡΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 19/06/2019

Συμμετέχοντες: 0

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔ.ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (41030)

Διδάσκων: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΦΟΥΝΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 18/06/2019

Συμμετέχοντες: 1

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (41Μ305)

Διδάσκων: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΦΟΥΝΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 18/06/2019

Συμμετέχοντες: 0

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (41ECO485)

Διδάσκων: ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 18/06/2019

Συμμετέχοντες: 4

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (41SKL201)

Διδάσκων: ΧΑΡΟΥΛΑ ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 18/06/2019

Συμμετέχοντες: 14

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ (41PEC102)

Διδάσκων: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 18/06/2019

Συμμετέχοντες: 3

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (41ECO426)

Διδάσκων: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΦΟΥΝΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 18/06/2019

Συμμετέχοντες: 23

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (41Μ203)

Διδάσκων: ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 18/06/2019

Συμμετέχοντες: 0

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (41408)

Διδάσκων: ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 18/06/2019

Συμμετέχοντες: 0

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (41CSC202)

Διδάσκων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 17/06/2019

Συμμετέχοντες: 6

ΘΕΣΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (41ECO464)

Διδάσκων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΝΟΠΟΥΛΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 17/06/2019

Συμμετέχοντες: 12

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (41373)

Διδάσκων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 17/06/2019

Συμμετέχοντες: 0

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (41Υ009)

Διδάσκων: ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΠΟΥΡΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 17/06/2019

Συμμετέχοντες: 0

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (41QNT201)

Διδάσκων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 17/06/2019

Συμμετέχοντες: 32

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (41Υ014)

Διδάσκων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 17/06/2019

Συμμετέχοντες: 0

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ (41PEC301)

Διδάσκων: ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΠΟΥΡΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 17/06/2019

Συμμετέχοντες: 8

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (41Μ601)

Διδάσκων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 17/06/2019

Συμμετέχοντες: 0

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (41226)

Διδάσκων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 17/06/2019

Συμμετέχοντες: 0

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ (41QNT404)

Διδάσκων: ΣΙΜΟΣ ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 15/06/2019

Συμμετέχοντες: 2

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1 (41219)

Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 14/06/2019

Συμμετέχοντες: 0

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1 (41Υ010)

Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 14/06/2019

Συμμετέχοντες: 0

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι (41ACC101)

Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 14/06/2019

Συμμετέχοντες: 10

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (41CSC403)

Διδάσκων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 14/06/2019

Συμμετέχοντες: 4

ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (41MGT462)

Διδάσκων: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 13/06/2019

Συμμετέχοντες: 12

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (41ACC201)

Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 13/06/2019

Συμμετέχοντες: 20

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (41213)

Διδάσκων: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 13/06/2019

Συμμετέχοντες: 0

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (41ΚΕ01)

Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 13/06/2019

Συμμετέχοντες: 0

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ (41Μ501)

Διδάσκων: ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΗΓΙΝΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 12/06/2019

Συμμετέχοντες: 0

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (41235)

Διδάσκων: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΦΟΥΝΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 12/06/2019

Συμμετέχοντες: 3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ (41HIS201)

Διδάσκων: ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΗΓΙΝΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 12/06/2019

Συμμετέχοντες: 12

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (41Ε125)

Διδάσκων: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 12/06/2019

Συμμετέχοντες: 0

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ (41352)

Διδάσκων: ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΗΓΙΝΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 12/06/2019

Συμμετέχοντες: 1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (41ECO312)

Διδάσκων: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 12/06/2019

Συμμετέχοντες: 21

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (41Μ201)

Διδάσκων: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΦΟΥΝΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 12/06/2019

Συμμετέχοντες: 0

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (41622)

Διδάσκων: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 12/06/2019

Συμμετέχοντες: 1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (41ECO421)

Διδάσκων: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΦΟΥΝΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 12/06/2019

Συμμετέχοντες: 4

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (41CSC402)

Διδάσκων: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΝΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 12/06/2019

Συμμετέχοντες: 4

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (41353)

Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΙΩΚΑΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 11/06/2019

Συμμετέχοντες: 0

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (41QNT401)

Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΙΩΚΑΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 11/06/2019

Συμμετέχοντες: 16

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (41MGT461)

Διδάσκων: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 10/06/2019

Συμμετέχοντες: 3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (41232)

Διδάσκων: ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΗΓΙΝΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 09/06/2019

Συμμετέχοντες: 0

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ (41317)

Διδάσκων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 09/06/2019

Συμμετέχοντες: 0

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (41ECO465)

Διδάσκων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΝΟΠΟΥΛΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 09/06/2019

Συμμετέχοντες: 12

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (41Ε131)

Διδάσκων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΝΟΠΟΥΛΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 09/06/2019

Συμμετέχοντες: 0

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (41QNT203)

Διδάσκων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 09/06/2019

Συμμετέχοντες: 6

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ (41ECO212)

Διδάσκων: ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 09/06/2019

Συμμετέχοντες: 53

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ (41202)

Διδάσκων: ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 09/06/2019

Συμμετέχοντες: 0

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ (41Υ006)

Διδάσκων: ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 09/06/2019

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (41Υ017)

Διδάσκων: ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΗΓΙΝΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 09/06/2019

Συμμετέχοντες: 0

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (41HIS101)

Διδάσκων: ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΗΓΙΝΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 09/06/2019

Συμμετέχοντες: 20

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ (41QNT301)

Διδάσκων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 09/06/2019

Συμμετέχοντες: 8

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ (41Μ401)

Διδάσκων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 09/06/2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (41655)

Διδάσκων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΝΟΠΟΥΛΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 09/06/2019

Συμμετέχοντες: 0

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (41ECO480)

Διδάσκων: ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 06/06/2019

Συμμετέχοντες: 5

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ IV (ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) (41ACC401)

Διδάσκων: ΧΑΡΟΥΛΑ ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 05/06/2019