Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Ερωτηματολόγια » Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας


Ταξινόμηση κατά όνομα | ημερομηνία

ΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (641080)

Διδάσκων: ΜΑΡΙΝΑ ΒΗΧΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σήμερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (6410100)

Διδάσκων: ΜΑΡΙΝΑ ΒΗΧΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σήμερα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ: ΓΛΩΣΣΑ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (641040)

Διδάσκων: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΣΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 5 ημέρες

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ (641082)

Διδάσκων: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 10 ημέρες