Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Ερωτηματολόγια » Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών


Ταξινόμηση κατά όνομα | ημερομηνία

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΕΙΚΟΝΙΚΟΙ ΚΟΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ: ΕΡΕΥΝΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (15103115)

Διδάσκων: ΗΡΩ ΒΟΥΛΓΑΡΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες