Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Ερωτηματολόγια » Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


Ταξινόμηση κατά όνομα | ημερομηνία

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (74ΨΧ01)

Διδάσκων: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 9 ημέρες

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (74ΙΙ13ΑΤ)

Διδάσκων: ΣΟΦΙΑ ΜΕΡΓΙΑΛΗ-ΣΑΧΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 10 ημέρες

Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας στην Εκπαίδευση (74ΤΕΚ225)

Διδάσκων: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΕΡΔΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 25 ημέρες

Αξιολόγηση μαθητή στην εκπαίδευση (74ΤΕΚ125)

Διδάσκων: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΕΡΔΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 25 ημέρες