Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Ερωτηματολόγια » Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας


Ταξινόμηση κατά όνομα | ημερομηνία

Ανάπτυξη Πραγματολογικής Ικανότητας ΠΔΕ 3 (65DGD63)

Διδάσκων: Α. ΧΗΤΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 26 ημέρες

Θεωρία Λογοτεχνικών Ειδών : Πεζογραφία (65DLB69)

Διδάσκων: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΗΤΡΑΛΕΞΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 29 ημέρες

Μετάφραση (65DGC48)

Διδάσκων: Α. ΧΗΤΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 26 ημέρες

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΜ/ΣΗ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣ. ΠΔΕ 2 (65DGD54)

Διδάσκων: ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ (65DGA38)

Διδάσκων: ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες