Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Ερωτηματολόγια » Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας


Ταξινόμηση κατά όνομα | ημερομηνία

Εισαγωγή στην Επιστήμη της Λογοτεχνίας ΙΙ (65DLY21)

Διδάσκων: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΚΑΣΗ,
συμμετοχή με κουπόνι,  λήγει σε 3 ημέρες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤ.ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΙΙ (65DL02)

Διδάσκων: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΚΑΣΗ,
συμμετοχή με κουπόνι,  λήγει σε 3 ημέρες

Σημασιολογία (65DGY15)

Διδάσκων: ΒΙΝΦΡΙΝΤ ΛΕΧΝΕΡ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

Λογοτεχνία 19ου αιώνα (65DLY23)

Διδάσκων: ΑΓΛΑΪΑ ΜΠΛΙΟΥΜΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 10 ημέρες

Θεωρία της Λογοτεχνίας (65DLY26)

Διδάσκων: ΒΙΛΧΕΛΜ ΜΠΕΝΝΙΝΓΚ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 10 ημέρες

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 19ου αιώνα. (65DL11)

Διδάσκων: ΑΓΛΑΪΑ ΜΠΛΙΟΥΜΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 10 ημέρες

Εισαγ. στη Διδ/κή της Γερμαν. ως Ξένης Γλώσ. ΠΔΕ 3 (65DGY18)

Διδάσκων: ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΒΕΛΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 25 ημέρες