Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Ερωτηματολόγια » Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας


Ταξινόμηση κατά όνομα | ημερομηνία

Θεωρία Λογοτεχνικών Ειδών : Πεζογραφία (65DLB69)

Διδάσκων: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΗΤΡΑΛΕΞΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 24/06/2019

Συμμετέχοντες: 2

Εισ. στη Διδ/κή της Γερμ. ως Ξένης Γλ. ΙΙ ΠΔΕ 3 (για εισαχθέντες 2011 και μετά) (65DGY19)

Διδάσκων: ΔΑΦΝΗ ΒΗΔΕΝΜΑΙΕΡ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 22/06/2019

Συμμετέχοντες: 0

Μετάφραση (65DGC48)

Διδάσκων: Α. ΧΗΤΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/06/2019

Συμμετέχοντες: 2

Ανάπτυξη Πραγματολογικής Ικανότητας ΠΔΕ 3 (65DGD63)

Διδάσκων: Α. ΧΗΤΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/06/2019

Συμμετέχοντες: 1

Εισαγ. στη Διδ/κή της Γερμαν. ως Ξένης Γλώσ. ΠΔΕ 3 (65DGY18)

Διδάσκων: ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΒΕΛΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/06/2019

Συμμετέχοντες: 16

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΜ/ΣΗ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣ. ΠΔΕ 2 (65DGD54)

Διδάσκων: ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 10/06/2019

Συμμετέχοντες: 2

ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ (65DGA38)

Διδάσκων: ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 10/06/2019

Συμμετέχοντες: 8