Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Ερωτηματολόγια » Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης


Ταξινόμηση κατά όνομα | ημερομηνία

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (86Ε05)

Διδάσκων: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΥΜΠΑΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 08/06/2018

Συμμετέχοντες: 5

ΦΥΛΟ, ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (86ΥΙ13)

Διδάσκων: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΥΜΠΑΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 08/06/2018

Συμμετέχοντες: 17

ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΙ:ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (86Υ07)

Διδάσκων: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΥΜΠΑΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 08/06/2018

Συμμετέχοντες: 39

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (86Ε33)

Διδάσκων: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΥΜΠΑΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 08/06/2018

Συμμετέχοντες: 0

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (86171)

Διδάσκων: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΥΜΠΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 08/06/2018

Συμμετέχοντες: 1