Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Ερωτηματολόγια » Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία


Ταξινόμηση κατά όνομα | ημερομηνία

ΛΟΓΙΚΟ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (82504)

Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΣΑΠΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/01/2018

Συμμετέχοντες: 4

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ (8294Κ)

Διδάσκων: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΦΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/01/2018

Συμμετέχοντες: 1

ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ι1209 (82107)

Διδάσκων: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΟΡΤΕΣΗ-ΔΑΦΕΡΜΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/01/2018

Συμμετέχοντες: 1

ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΙ (8294Θ)

Διδάσκων: ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΚΟΛΛΑΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/01/2018

Συμμετέχοντες: 12

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ι1001 (82101)

Διδάσκων: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΔΡΟΥΣΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/01/2018

Συμμετέχοντες: 27

ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (82506)

Διδάσκων: ΑΡΓΥΡΩ ΒΟΥΛΓΑΡΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/01/2018

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧ. ΠΕΡΙΒΑΛ. ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡ.ΗΛΙΚ Υ105 (829002)

Διδάσκων: ΜΑΡΙΑ ΣΦΥΡΟΕΡΑ, ΑΙΜΙΛΙΑ ΦΑΚΟΥ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΟΡΤΕΣΗ-ΔΑΦΕΡΜΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/01/2018

Συμμετέχοντες: 0

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 2104 (82204)

Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΤΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/01/2018

Συμμετέχοντες: 15

ΓΛΩΣΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΝΟΗΣΗ 7404 (82709)

Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΤΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/01/2018

Συμμετέχοντες: 32

Ο ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΙΙ (82130)

Διδάσκων: ΕΥΔΟΞΙΑ ΝΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΤΕΡΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/01/2018

Συμμετέχοντες: 1

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 9001 (82901)

Διδάσκων: ΜΑΡΙΑ ΣΦΥΡΟΕΡΑ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΟΡΤΕΣΗ-ΔΑΦΕΡΜΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/01/2018

Συμμετέχοντες: 4

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 6203 (82608)

Διδάσκων: ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΟΥΒΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/01/2018

Συμμετέχοντες: 11

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (204) (822104)

Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΤΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/01/2018

Συμμετέχοντες: 0

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΗΛ9002 (82902)

Διδάσκων: ΜΑΡΙΑ ΣΦΥΡΟΕΡΑ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΟΡΤΕΣΗ-ΔΑΦΕΡΜΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/01/2018

Συμμετέχοντες: 1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (82514)

Διδάσκων: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/01/2018

Συμμετέχοντες: 33

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 6201 (82607)

Διδάσκων: ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΟΥΒΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/01/2018

Συμμετέχοντες: 24

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Ι: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣ.ΘΕΩΡ.ΕΝ. ΣΤΗΝ ΕΚΠ/ΚΗ ΠΡΑΞΗ (82123)

Διδάσκων: ΜΑΡΙΑ ΣΦΥΡΟΕΡΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/01/2018

Συμμετέχοντες: 4

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (821402)

Διδάσκων: ΕΥΔΟΞΙΑ ΝΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΤΕΡΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/01/2018

Συμμετέχοντες: 0

ΕΚΠ/ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι : ΟΙ ΕΚΠ/ΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔ ΗΛΙΚΙΑ 311 (823302)

Διδάσκων: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΑΜΠΕΤΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/01/2018

Συμμετέχοντες: 0

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι:ΟΙ ΕΚΠ/ΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 3302 (82311)

Διδάσκων: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΑΜΠΕΤΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/01/2018

Συμμετέχοντες: 3

Ο ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ι (82119)

Διδάσκων: ΕΥΔΟΞΙΑ ΝΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΤΕΡΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/01/2018

Συμμετέχοντες: 0

ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ι (821209)

Διδάσκων: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΟΡΤΕΣΗ-ΔΑΦΕΡΜΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/01/2018

Συμμετέχοντες: 0

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1402 (82109)

Διδάσκων: ΕΥΔΟΞΙΑ ΝΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΤΕΡΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/01/2018

Συμμετέχοντες: 2

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ:ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (8294Ζ)

Διδάσκων: ΕΥΔΟΞΙΑ ΝΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΤΕΡΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/01/2018

Συμμετέχοντες: 0

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ:ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ (8294Λ)

Διδάσκων: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΑΜΠΕΤΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/01/2018

Συμμετέχοντες: 0

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΙ (82127)

Διδάσκων: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΦΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/01/2018

Συμμετέχοντες: 13

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (826311)

Διδάσκων: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΑΜΑΡΓΙΑΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/01/2018

Συμμετέχοντες: 0

ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ:ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (82618)

Διδάσκων: ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΟΥΒΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/01/2018

Συμμετέχοντες: 28

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Ι Α-Κ, Λ-Ω (202) (822002)

Διδάσκων: ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/01/2018

Συμμετέχοντες: 0

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (82615)

Διδάσκων: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΑΜΑΡΓΙΑΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/01/2018

Συμμετέχοντες: 8

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 3001 (82301)

Διδάσκων: ΜΑΡΙΑ ΛΕOΝΤΣΙΝΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/01/2018

Συμμετέχοντες: 14

ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ (82135)

Διδάσκων: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΦΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/01/2018

Συμμετέχοντες: 2

ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (210) (822207)

Διδάσκων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΡΤΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/01/2018

Συμμετέχοντες: 0

ΚΟΙΝΩΝ/ΚΕΣ & ΨΥΧ/ΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2204-Ε204 (822204)

Διδάσκων: ΘΑΛΕΙΑ Ι. ΔΡΑΓΩΝΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/01/2018

Συμμετέχοντες: 1

ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (82Ν101)

Διδάσκων: ΑΡΓΥΡΩ ΒΟΥΛΓΑΡΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/01/2018

Συμμετέχοντες: 0

ΛΟΓΙΚΟ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ 504 (825105)

Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΣΑΠΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/01/2018

Συμμετέχοντες: 0

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ:ΣΧΕΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (8294Δ)

Διδάσκων: ΚΑΝΕΛΛΑ ΑΣΚΟΥΝΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/01/2018

Συμμετέχοντες: 11

ΓΛΩΣΣΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΝΟΗΣΗ 709 (827404)

Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΤΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/01/2018

Συμμετέχοντες: 0

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ (82516)

Διδάσκων: ΑΡΓΥΡΩ ΒΟΥΛΓΑΡΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/01/2018

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛ.ΚΟΙΝΩΝΙΑ (8294Μ)

Διδάσκων: ΘΑΛΕΙΑ Ι. ΔΡΑΓΩΝΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/01/2018

Συμμετέχοντες: 9

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ (82ΘΕ7)

Διδάσκων: ΜΑΡΙΑ ΣΦΥΡΟΕΡΑ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΟΡΤΕΣΗ-ΔΑΦΕΡΜΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/01/2018

Συμμετέχοντες: 0

Ο ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ι (821408)

Διδάσκων: ΕΥΔΟΞΙΑ ΝΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΤΕΡΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/01/2018

Συμμετέχοντες: 0

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Ι 2002 (82202)

Διδάσκων: ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/01/2018

Συμμετέχοντες: 14