Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Ερωτηματολόγια » Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης


Ταξινόμηση κατά όνομα | ημερομηνία

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ (Β) (81Β014)

Διδάσκων: ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΑΚΗ-ΖΩΡΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΑΜΑΡΓΙΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΑΣ,
συμμετοχή με κουπόνι,  ολοκληρώθηκε στις 13/06/2017

Συμμετέχοντες: 15

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΕΒ) (81Β186)

Διδάσκων: ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΑΚΗ-ΖΩΡΑ,
συμμετοχή με κουπόνι,  ολοκληρώθηκε στις 13/06/2017