Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Ερωτηματολόγια » Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών


Ταξινόμηση κατά όνομα | ημερομηνία

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ II (718005)

Διδάσκων: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΤΣΗΣ,
συμμετοχή με κουπόνι,  ολοκληρώθηκε στις 15/07/2021

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ VI (718101)

Διδάσκων: Μπάνεβ Γκέντσο,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 15/07/2021

Συμμετέχοντες: 4

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ IV (716101)

Διδάσκων: Μπάνεβ Γκέντσο,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 15/07/2021

Συμμετέχοντες: 6

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ II (714101)

Διδάσκων: Μπάνεβ Γκέντσο,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 15/07/2021

Συμμετέχοντες: 6

ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ : ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (712007Γ)

Διδάσκων: ΕΛΕΝΑ ΑΡΩΝΗ, ΣΒΕΤΛΑΝΑ ΤΖΟΛΛΟΥ, ΚΑΜΙΛΛΑ ΓΙΟΥΣΟΥΠΟΒΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΟΛΓΑ ΠΟΣΝΑΚΙΔΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 04/07/2021

Συμμετέχοντες: 14

ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ : ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ/ΣΥΝΤΑΞΗ (712007Α)

Διδάσκων: ΟΛΓΑ ΠΟΣΝΑΚΙΔΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΕΛΕΝΑ ΑΡΩΝΗ, ΣΒΕΤΛΑΝΑ ΤΖΟΛΛΟΥ, ΚΑΜΙΛΛΑ ΓΙΟΥΣΟΥΠΟΒΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 04/07/2021

Συμμετέχοντες: 21

ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ (712001)

Διδάσκων: ΚΑΜΙΛΛΑ ΓΙΟΥΣΟΥΠΟΒΑ, ΣΒΕΤΛΑΝΑ ΤΖΟΛΛΟΥ, ΕΛΕΝΑ ΑΡΩΝΗ, ΟΛΓΑ ΠΟΣΝΑΚΙΔΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 04/07/2021

Συμμετέχοντες: 0

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΙΙ (712008)

Διδάσκων: ΚΑΜΙΛΛΑ ΓΙΟΥΣΟΥΠΟΒΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 03/07/2021

Συμμετέχοντες: 26

ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ : ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ (712007Β)

Διδάσκων: ΚΑΜΙΛΛΑ ΓΙΟΥΣΟΥΠΟΒΑ, ΣΒΕΤΛΑΝΑ ΤΖΟΛΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΕΛΕΝΑ ΑΡΩΝΗ, ΟΛΓΑ ΠΟΣΝΑΚΙΔΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 03/07/2021

Συμμετέχοντες: 18

ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ VIIΙ: ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (718007)

Διδάσκων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 30/06/2021

Συμμετέχοντες: 9

ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ VI: ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ/ΣΥΝΤΑΞΗ (716005Α)

Διδάσκων: ΚΑΜΙΛΛΑ ΓΙΟΥΣΟΥΠΟΒΑ, ΟΛΓΑ ΠΟΣΝΑΚΙΔΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΕΛΕΝΑ ΑΡΩΝΗ, ΣΒΕΤΛΑΝΑ ΤΖΟΛΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 30/06/2021

Συμμετέχοντες: 19

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (716107)

Διδάσκων: ΑΝΤΙΓΟΝΗ - ΑΛΜΠΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 30/06/2021

Συμμετέχοντες: 7

ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΣΗ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ (714110)

Διδάσκων: Σταμάτης Ζοχιός,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 30/06/2021

Συμμετέχοντες: 4

ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΙΑΚΟ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΡΩΣΙΑΣ (716117)

Διδάσκων: Σταμάτης Ζοχιός,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 30/06/2021

Συμμετέχοντες: 6

ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV: ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (714005 Γ)

Διδάσκων: ΕΛΕΝΑ ΑΡΩΝΗ, ΣΒΕΤΛΑΝΑ ΤΖΟΛΛΟΥ, ΟΛΓΑ ΠΟΣΝΑΚΙΔΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΚΑΜΙΛΛΑ ΓΙΟΥΣΟΥΠΟΒΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 30/06/2021

Συμμετέχοντες: 8

ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ VI (716001)

Διδάσκων: ΟΛΓΑ ΠΟΣΝΑΚΙΔΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΚΑΜΙΛΛΑ ΓΙΟΥΣΟΥΠΟΒΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΣΒΕΤΛΑΝΑ ΤΖΟΛΛΟΥ, ΕΛΕΝΑ ΑΡΩΝΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 30/06/2021

Συμμετέχοντες: 2

ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV: ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ/ΣΥΝΤΑΞΗ (714005 Α)

Διδάσκων: ΚΑΜΙΛΛΑ ΓΙΟΥΣΟΥΠΟΒΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΟΛΓΑ ΠΟΣΝΑΚΙΔΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΣΒΕΤΛΑΝΑ ΤΖΟΛΛΟΥ, ΕΛΕΝΑ ΑΡΩΝΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 30/06/2021

Συμμετέχοντες: 12

ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ VI: ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ (716005Β)

Διδάσκων: ΚΑΜΙΛΛΑ ΓΙΟΥΣΟΥΠΟΒΑ, ΣΒΕΤΛΑΝΑ ΤΖΟΛΛΟΥ, ΠΩΛΙΝΑ ΡΥΛΙΚ, ΟΛΓΑ ΠΟΣΝΑΚΙΔΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΕΛΕΝΑ ΑΡΩΝΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 30/06/2021

ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV (714001)

Διδάσκων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΟΛΓΑ ΠΟΣΝΑΚΙΔΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΕΛΕΝΑ ΑΡΩΝΗ, ΚΑΜΙΛΛΑ ΓΙΟΥΣΟΥΠΟΒΑ, ΣΒΕΤΛΑΝΑ ΤΖΟΛΛΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 30/06/2021

Συμμετέχοντες: 0

ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV: ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ (714005 Β)

Διδάσκων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΟΛΓΑ ΠΟΣΝΑΚΙΔΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΣΒΕΤΛΑΝΑ ΤΖΟΛΛΟΥ, ΚΑΜΙΛΛΑ ΓΙΟΥΣΟΥΠΟΒΑ, ΕΛΕΝΑ ΑΡΩΝΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 30/06/2021

Συμμετέχοντες: 12

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ I. (716002)

Διδάσκων: ΕΛΕΝΑ ΣΑΡΤΟΡΙ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 29/06/2021

ΡΩΣΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ : ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (718003)

Διδάσκων: ΕΛΕΝΑ ΣΑΡΤΟΡΙ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 29/06/2021

ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (712104)

Διδάσκων: ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΠΕΛΛΑ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΟΥΤΣΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 28/06/2021

Συμμετέχοντες: 20

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ (713005)

Διδάσκων: ΠΑΝΑΝΟΣ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΟΦΟΥΛΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 25/06/2021

Συμμετέχοντες: 7

ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ (712005)

Διδάσκων: ΠΑΝΑΝΟΣ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΟΦΟΥΛΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 25/06/2021

ΔΗΜΩΔΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΣΛΑΒΩΝ (718001)

Διδάσκων: Πολύδωρος Γκοράνης,
συμμετοχή με κουπόνι,  ολοκληρώθηκε στις 23/06/2021

Συμμετέχοντες: 8

ΙΛΛΥΡΙΣΜΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (718114)

Διδάσκων: Πολύδωρος Γκοράνης,
συμμετοχή με κουπόνι,  ολοκληρώθηκε στις 20/06/2021

Συμμετέχοντες: 2

ΡΩΣΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ : ΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (716003)

Διδάσκων: ΟΛΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 18/06/2021

Συμμετέχοντες: 15

ΡΩΣΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 19ου ΑΙΩΝΑ. ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (714004)

Διδάσκων: ΟΛΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 18/06/2021

Συμμετέχοντες: 10

ΠΑΛΑΙΟΣΛΑΒΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (714003)

Διδάσκων: Πολύδωρος Γκοράνης,
συμμετοχή με κουπόνι,  ολοκληρώθηκε στις 16/06/2021

Συμμετέχοντες: 11

ΣΕΡΒΙΚΗ / ΚΡΟΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV -ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (716112)

Διδάσκων: Μπιλιάνα Τουράνιανιν - Νικολόπουλου,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 15/06/2021

Συμμετέχοντες: 2

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (718106)

Διδάσκων: Αλέξανδρος Κακούρης,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 15/06/2021

Συμμετέχοντες: 11

Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΡΩΣΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ (19ΟΣ-20ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ (718115)

Διδάσκων: ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 15/06/2021

Συμμετέχοντες: 4

ΣΕΡΒΙΚΗ/ΚΡΟΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (714105)

Διδάσκων: Μπιλιάνα Τουράνιανιν - Νικολόπουλου,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 15/06/2021

Συμμετέχοντες: 6

ΣΕΡΒΙΚΗ / ΚΡΟΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ VI - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (718107)

Διδάσκων: Μπιλιάνα Τουράνιανιν - Νικολόπουλου,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 15/06/2021

Συμμετέχοντες: 2

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, 18ΟΣ-19ΟΣ ΑΙ. (716116)

Διδάσκων: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 13/06/2021

ΠΟΛΩΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙ (714106)

Διδάσκων: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 13/06/2021

Συμμετέχοντες: 6

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗΣ ΡΩΣΙΑΣ (1689-1917) (714005)

Διδάσκων: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 13/06/2021

Συμμετέχοντες: 12

ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ (711103)

Διδάσκων: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 13/06/2021

Συμμετέχοντες: 4

ΠΟΛΩΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ VI (718108)

Διδάσκων: ΟΛΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 13/06/2021

Συμμετέχοντες: 5

ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ VI: ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (716005Γ)

Διδάσκων: ΣΒΕΤΛΑΝΑ ΤΖΟΛΛΟΥ, ΟΛΓΑ ΠΟΣΝΑΚΙΔΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΕΛΕΝΑ ΑΡΩΝΗ, ΠΩΛΙΝΑ ΡΥΛΙΚ, ΚΑΜΙΛΛΑ ΓΙΟΥΣΟΥΠΟΒΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 12/06/2021

Συμμετέχοντες: 16

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (717103)

Διδάσκων: ΦΑΙΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 11/06/2021

Συμμετέχοντες: 0

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ (714002)

Διδάσκων: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΡΙΣΟΒΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 11/06/2021

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΣΛΑΒΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ (711102)

Διδάσκων: ΕΒΕΛΙΝΑ ΜΙΝΕΒΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 11/06/2021

Συμμετέχοντες: 31

ΥΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (718006)

Διδάσκων: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΡΙΣΟΒΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 11/06/2021

Συμμετέχοντες: 19

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ (718111)

Διδάσκων: ΕΒΕΛΙΝΑ ΜΙΝΕΒΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 11/06/2021

Συμμετέχοντες: 8

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ (716110)

Διδάσκων: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 10/06/2021

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΛΑΒΩΝ (712006)

Διδάσκων: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 09/06/2021

Συμμετέχοντες: 12