Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Ερωτηματολόγια » Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης


Ταξινόμηση κατά όνομα | ημερομηνία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ(ΕΓ) (81Γ143)

Διδάσκων: ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΓΑΛΑΝΗ,
συμμετοχή με κουπόνι,  λήγει σε 1 ημέρα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙΙ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (Γ) (81Γ021)

Διδάσκων: ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΓΑΛΑΝΗ,
συμμετοχή με κουπόνι,  λήγει σε 3 ημέρες

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ Ή ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ(ΕΒ) (81Β118)

Διδάσκων: ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΑΓΟΥΛΑ,
συμμετοχή με κουπόνι,  λήγει σε 3 ημέρες

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Β) (81Β028)

Διδάσκων: ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΑΓΟΥΛΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 4 ημέρες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ &ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ(ΕΑ) (81Α140)

Διδάσκων: ΖΑΦΕΙΡΙΑ-ΗΡΩ ΜΥΛΩΝΑΚΟΥ-ΚΕΚΕ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 5 ημέρες

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ:ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ(Α) (81140)

Διδάσκων: ΖΑΦΕΙΡΙΑ-ΗΡΩ ΜΥΛΩΝΑΚΟΥ-ΚΕΚΕ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 5 ημέρες