Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Ερωτηματολόγια » Τουρκικών Σπουδών


Ταξινόμηση κατά όνομα | ημερομηνία

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ (70107)

Διδάσκων: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 2 ημέρες

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΙ:ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ (70089)

Διδάσκων: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 2 ημέρες

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ : Γ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (ΠΡΟΣΛΗΨΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ) ΛΕΞΙΛ (70005Γ)

Διδάσκων: ΜΑΡΙΑ ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 2 ημέρες

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (70234)

Διδάσκων: ΕΥΘΜΙΑ ΜΟΥΚΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 2 ημέρες

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ :Β ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ (ΠΡΟΣΛΗΨΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ) ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ (70005Β)

Διδάσκων: ΣΟΦΙΑ ΠΡΟΚΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 2 ημέρες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ,ΝΟΜΙΚΗ,ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΓΓ-ΕΛΛ ΙΙ (70100)

Διδάσκων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΖΑΝΤΙΝΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 2 ημέρες

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV: Γ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (ΠΡΟΣΛΗΨΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ) ΛΕΞΙΛΟΓ (70013Γ)

Διδάσκων: ΜΑΡΙΑ ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 2 ημέρες

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ (70227)

Διδάσκων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ, ΕΥΘΜΙΑ ΜΟΥΚΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 2 ημέρες

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ&ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (70224)

Διδάσκων: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 2 ημέρες

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ VΙ: Γ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (ΠΡΟΣΛΗΨΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ) ΛΕΞΙΛΟΓ (70021Γ)

Διδάσκων: ΜΑΡΙΑ ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 2 ημέρες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ (70036)

Διδάσκων: ΕΥΘΜΙΑ ΜΟΥΚΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 2 ημέρες

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ VΙ: Α ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ (70021Α)

Διδάσκων: ΣΟΦΙΑ ΠΡΟΚΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 2 ημέρες

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΚΑΙΟ ΘΑΛΑΣΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ (70048)

Διδάσκων: ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 2 ημέρες

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ (70085)

Διδάσκων: ΜΑΡΙΑ ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 2 ημέρες

ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ (70244)

Διδάσκων: ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 2 ημέρες

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ VΙ :Β ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ (ΠΡΟΣΛΗΨΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ) ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ (70021Β)

Διδάσκων: ΣΟΦΙΑ ΠΡΟΚΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 2 ημέρες

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV:Β ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ (ΠΡΟΣΛΗΨΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ) ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ (70013Β)

Διδάσκων: ΜΑΡΙΑ ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 2 ημέρες

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ : ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΝΤΑΞΗ (70005Α)

Διδάσκων: ΣΟΦΙΑ ΠΡΟΚΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 2 ημέρες

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑΣ (70055)

Διδάσκων: ΜΑΡΙΑ ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 2 ημέρες

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΙΙ (70070)

Διδάσκων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 2 ημέρες