Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Ερωτηματολόγια » Θεατρικών Σπουδών


Ταξινόμηση κατά όνομα | ημερομηνία

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ Γ (68Θ304)

Διδάσκων: ΑΛΕΞΙΑ ΑΛΤΟΥΒΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 9 ημέρες

ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ Α (68ΘΣ16)

Διδάσκων: ΜΙΧΑΕΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 10 ημέρες

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Α (68ΘΕ120)

Διδάσκων: ΜΙΧΑΕΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 10 ημέρες

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (68ΘΕ146)

Διδάσκων: ΘΕΟΔΟΥΛΗ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 10 ημέρες

ΕΙΣ ΣΤΗ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΑΤΡ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Α (68Θ018)

Διδάσκων: ΑΓΛΑΙΑ ΛΑΚΙΔΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 10 ημέρες

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΔΡΑΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Α (68Θ450)

Διδάσκων: ΞΕΝΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 24 ημέρες