Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Ερωτηματολόγια » Οικονομικών Επιστημών


Ταξινόμηση κατά όνομα | ημερομηνία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (41PEC101)

Διδάσκων: ΒΛΑΣΗΣ ΜΙΣΣΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 4 ημέρες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (41222)

Διδάσκων: ΒΛΑΣΗΣ ΜΙΣΣΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 4 ημέρες

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ (41347)

Διδάσκων: ΒΙΟΛΕΤΑ ΔΑΛΛΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (402003)

Διδάσκων: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΥΤΣΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (42527Α)

Διδάσκων: ΕΚΑΒΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΜΕΤΑ-ΚΕΥΝΣΙΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (41ECO469)

Διδάσκων: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (41Μ403)

Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΙΩΚΑΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ι (42511Α)

Διδάσκων: Ν. ΓΙΑΚΩΒΑΚΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (41MTH100)

Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΛΟΥΜΠΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι (41201)

Διδάσκων: ΦΡΑΓΚΩ ΚΟΥΡΑΝΤΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (41TNE006)

Διδάσκων: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι (41ECO201)

Διδάσκων: ΦΡΑΓΚΩ ΚΟΥΡΑΝΤΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (41602)

Διδάσκων: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΩΣΤΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (41HIS101)

Διδάσκων: ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΗΓΙΝΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (41FIN466)

Διδάσκων: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (41Ε126)

Διδάσκων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΝΟΠΟΥΛΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (41ECO301)

Διδάσκων: ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ ΜΑΓΟΥΛΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (41Ε135)

Διδάσκων: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ, ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ ΜΑΓΟΥΛΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (41Υ019)

Διδάσκων: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΣΑΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (41ECO482)

Διδάσκων: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΩΣΤΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι (41QNT101)

Διδάσκων: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΕΡΗΣ, ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1 (41209)

Διδάσκων: ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΗΓΙΝΟΣ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΟΥΡΝΟΒΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (41ECO101)

Διδάσκων: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΣΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (41ECO412)

Διδάσκων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΝΟΠΟΥΛΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ (41Ε412)

Διδάσκων: ΒΙΟΛΕΤΑ ΔΑΛΛΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (41Ε513)

Διδάσκων: ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΟΥΡΝΟΒΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (41MGT470)

Διδάσκων: ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΤΕΛΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (41ECO483)

Διδάσκων: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΦΟΥΝΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι (41Υ013)

Διδάσκων: ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΕΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (41226)

Διδάσκων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ, ΣΙΜΟΣ ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (41042)

Διδάσκων: ΦΡΑΓΚΩ ΚΟΥΡΑΝΤΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (41649)

Διδάσκων: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΩΣΤΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι (41ECO211)

Διδάσκων: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙΙ (41Μ402)

Διδάσκων: ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΠΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ, ΣΙΜΟΣ ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι (41Υ005)

Διδάσκων: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ (41HIS401)

Διδάσκων: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (402000)

Διδάσκων: ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΕΛΜΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ, ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (41ECO303)

Διδάσκων: ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (402002)

Διδάσκων: ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΑΚΟΡΩΝΙΑ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΟΥ-ΦΩΤΙΑΔΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (41Μ301)

Διδάσκων: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΤΣΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (41CSC201)

Διδάσκων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙΙ (41QNT302)

Διδάσκων: ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΠΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ, ΣΙΜΟΣ ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (41Ε118)

Διδάσκων: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (41619)

Διδάσκων: ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΤΕΛΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (41QNT303)

Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΙΩΚΑΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (41MGT461)

Διδάσκων: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (41ECO452)

Διδάσκων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (41Μ105)

Διδάσκων: ΦΡΑΓΚΩ ΚΟΥΡΑΝΤΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (41Ε218)

Διδάσκων: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΩΣΤΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡ.ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (41FIN467)

Διδάσκων: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΤΣΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (41216)

Διδάσκων: ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΟΥΖΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (41MTH302)

Διδάσκων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΒΕΝΤΙΔΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (41MTH101)

Διδάσκων: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ, ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΟΥΖΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΑΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (41ECO426)

Διδάσκων: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΦΟΥΝΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (41Ε229)

Διδάσκων: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΩΣΤΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (41CSC202)

Διδάσκων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι (41FIN331)

Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι (41ECO311)

Διδάσκων: ΦΡΑΓΚΩ ΚΟΥΡΑΝΤΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ (41FIN301)

Διδάσκων: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ-WORKSHOPS (41PRC001)

Διδάσκων: ΧΑΡΟΥΛΑ ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (41FIN461)

Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι (41307)

Διδάσκων: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι (41ACC101)

Διδάσκων: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ (41QNT402)

Διδάσκων: ΒΙΟΛΕΤΑ ΔΑΛΛΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (41SKL202)

Διδάσκων: ΧΑΡΟΥΛΑ ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (41373)

Διδάσκων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (41Ε222)

Διδάσκων: ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΤΕΛΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι (41Υ007)

Διδάσκων: ΦΡΑΓΚΩ ΚΟΥΡΑΝΤΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (41Υ014)

Διδάσκων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ, ΣΙΜΟΣ ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (41HIS402)

Διδάσκων: ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΟΥΡΝΟΒΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (41Υ011)

Διδάσκων: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΑΣ, ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΟΥΖΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (41391)

Διδάσκων: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΙΙ (42541)

Διδάσκων: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (41Μ601)

Διδάσκων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (41610)

Διδάσκων: ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΟΥΡΝΟΒΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (41Υ009)

Διδάσκων: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (40ΥΕ08)

Διδάσκων: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΟΥΡΓΟΥΡΙΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (41Ε114)

Διδάσκων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (41ECO221)

Διδάσκων: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΤΣΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι (41223)

Διδάσκων: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (41512)

Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΤΣΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ (41ECO313)

Διδάσκων: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (41335)

Διδάσκων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ι, 19ος ΑΙΩΝΑΣ - 1940 (41HIS202)

Διδάσκων: ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΟΥΡΝΟΒΑ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΗΓΙΝΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι (41PEC411)

Διδάσκων: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (41ECO453)

Διδάσκων: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΩΣΤΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (41624)

Διδάσκων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΝΟΠΟΥΛΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (41Ε318)

Διδάσκων: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1 (41Μ502)

Διδάσκων: ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΗΓΙΝΟΣ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΟΥΡΝΟΒΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ (41PEC301)

Διδάσκων: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (41QNT201)

Διδάσκων: ΣΙΜΟΣ ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 6 ημέρες

ΘΕΩΡ.ΚΑΙ ΠΟΛΙΤ.ΔΙΕΘΝ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ (41Μ202)

Διδάσκων: ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 9 ημέρες

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ & ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (41026)

Διδάσκων: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 20 ημέρες