Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Ερωτηματολόγια » Μαθηματικών


Ταξινόμηση κατά όνομα | ημερομηνία

ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (12872)

Διδάσκων: ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΙΑΣ, ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 7 ημέρες