Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Ερωτηματολόγια » Μαθηματικών


Ταξινόμηση κατά όνομα | ημερομηνία

ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (12872)

Διδάσκων: ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 3 ημέρες

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι (12392)

Διδάσκων: ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΥΚΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 10 ημέρες