Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Ερωτηματολόγια » Ψυχολογίας


Ταξινόμηση κατά όνομα | ημερομηνία

ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (67Β157)

Διδάσκων: ΑΛΕΞΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 36 ημέρες

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (67ΨΧ94)

Διδάσκων: ΦΙΛΙΑ ΙΣΑΡΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 16 ημέρες

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ .ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (67ΨΧ93)

Διδάσκων: ΦΙΛΙΑ ΙΣΑΡΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 18 ημέρες