Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Ερωτηματολόγια » Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας


Ταξινόμηση κατά όνομα | ημερομηνία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ (65ΦΣ20)

Διδάσκων: Ι. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 5 ημέρες

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΔΕ 2 (65ΨΧ56)

Διδάσκων: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 5 ημέρες

Σημασιολογία (65DGY15)

Διδάσκων: ΒΙΝΦΡΙΝΤ ΛΕΧΝΕΡ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 7 ημέρες

Μορφολογία (65DGY11)

Διδάσκων: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΧΑΝΔΡΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 7 ημέρες

Αξιολ/ση Γλωσσικής Κατάρτισης και Διδ/λίας ΠΔΕ 3 (65DGD53)

Διδάσκων: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΥ, ΔΑΦΝΗ ΒΗΔΕΝΜΑΙΕΡ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 7 ημέρες

Γερμανικος Πολιτισμος (65DLY29)

Διδάσκων: STEFAN LINDINGER,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 7 ημέρες

Λογοτεχνία και Φύλο (65DLB72)

Διδάσκων: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 7 ημέρες

Σχεδιασμός κ΄ Οργάνωση Μαθημάτων ΠΔΕ 3 (65DGD52)

Διδάσκων: ΔΑΦΝΗ ΒΗΔΕΝΜΑΙΕΡ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 7 ημέρες

Πρακτικές Γλ.Ασκήσεις (για φοιτητές εισαγ. μέχρι 2010-2011) (65DAY01B)

Διδάσκων: ΙΩΑΝΝΑ ΡΙΖΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 7 ημέρες

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ/ΤΕΧΝΗ (65DLD80)

Διδάσκων: Κ. ΤΣΟΝΑΚΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 7 ημέρες

Εισαγωγή στη Σύνταξη (65DGY13)

Διδάσκων: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΟΚΟΓΛΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 7 ημέρες

Μετάφραση Λογοτ. Κειμένων κ΄ Δοκιμίων με έμφαση στην Ιστορική Εποχή (65DLC76)

Διδάσκων: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 7 ημέρες

Εμπειρική Γλωσσολογική Έρευνα (65DGB44)

Διδάσκων: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΧΑΝΔΡΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 7 ημέρες

Ρομαντισμός (65DLA63)

Διδάσκων: Κ. ΤΣΟΝΑΚΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 7 ημέρες

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΔΕ 3 (65DGD62)

Διδάσκων: ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΠΑΛΑΣΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 7 ημέρες

ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ (Για εισαχθ. 2016-2017 και μετά) (65SPR2)

Διδάσκων: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ ΡΙΖΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 7 ημέρες

Λογοτεχνία του 20ου αιώνα (65DLY24)

Διδάσκων: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΑΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 7 ημέρες

Μετάφραση Λογοτεχνικών Κειμένων κ Δοκιμίων με έμφαση στο Λογοτεχνικό Είδος (65DLC77)

Διδάσκων: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 7 ημέρες

Ανάπτυξη Δραστηριοτήτων Διαμεσολάβησης ΠΔΕ 3 (65DGD59)

Διδάσκων: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΥ, Α. ΧΗΤΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 7 ημέρες

Θεωρίες Γλωσσικής Κατάκτησης ΠΔΕ 2 (65DGB41)

Διδάσκων: Κ. ΚΑΝΕΛΛΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 7 ημέρες

Λογοτεχνία 19ου αιώνα (65DLY23)

Διδάσκων: ΑΙΚ. ΦΩΤΙΑΔΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 7 ημέρες

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ (65DLD85)

Διδάσκων: STEFAN LINDINGER,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 7 ημέρες

Εισαγωγή στον Επιστημονικό Τρόπο Εργασίας (65DAY02)

Διδάσκων: ΕΛΕΝΑ ΦΟΙΒΗ ΧΥΤΗΡΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 7 ημέρες

Θεωρία της Ανάγνωσης (65DGC51)

Διδάσκων: ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΒΕΛΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 7 ημέρες

Συγκριτική Γλωσσολογία (65DGY16)

Διδάσκων: Μ. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 7 ημέρες

ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ (65DGA38)

Διδάσκων: ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 7 ημέρες

Εισαγ. στη Διδ/κή της Γερμαν. ως Ξένης Γλώσ. ΠΔΕ 3 (65DGY18)

Διδάσκων: ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΒΕΛΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 7 ημέρες

Εισαγωγή στη Θεωρία και Πρακτική της Μετάφρασης (65DLY28)

Διδάσκων: Θ. ΤΡΑΚΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 7 ημέρες

ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΔΕ 1 (65ΨΧ03)

Διδάσκων: Β. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 7 ημέρες

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΔΕ 2 (65DGD51)

Διδάσκων: Κ. ΚΑΝΕΛΛΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 7 ημέρες

Διάδραση Γλωσσικών Επιπέδων (65DGB40)

Διδάσκων: ΒΙΝΦΡΙΝΤ ΛΕΧΝΕΡ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 7 ημέρες

Εισαγωγή στην Επιστήμη της Λογοτεχνίας ΙΙ (65DLY21)

Διδάσκων: ΑΝ. ΧΟΥΡΝΑΖΙΔΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΚΑΣΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 7 ημέρες

Θεωρία της Λογοτεχνίας: Αρχές Ανάλυσης κ΄ Σύγχρονα Ρεύματα (65DLB68)

Διδάσκων: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 7 ημέρες

Θεωρία της Λογοτεχνίας (65DLY26)

Διδάσκων: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 7 ημέρες

Θεωρία Σύνταξης (65DGA32)

Διδάσκων: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΟΚΟΓΛΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 7 ημέρες

Holderlin/ Kleist/ Jean Paul (65DLA62)

Διδάσκων: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΗΤΡΑΛΕΞΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 7 ημέρες

Πρακτ. Γλωσσικές Ασκήσεις (για εισαχθ. 2011-2012 και μεταγενέστερα) (65DAY01)

Διδάσκων: ΙΩΑΝΝΑ ΡΙΖΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 7 ημέρες

Διαφωτισμός, Θύελλα και Ορμή (65DLA60)

Διδάσκων: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΚΑΣΗ, ΑΝ. ΧΟΥΡΝΑΖΙΔΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 7 ημέρες

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΜ/ΣΗ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣ. ΠΔΕ 2 (65DGD54)

Διδάσκων: ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 7 ημέρες

ΓΛΩΣΣΑ IV (Για εισαχθ. 2016-2017 και μετά) (65SPR4)

Διδάσκων: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ ΡΙΖΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 7 ημέρες

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΔΕ1 (65ΠΔ119)

Διδάσκων: Α. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 8 ημέρες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΔΕ2 (65ΠΔ112)

Διδάσκων: ΑΘ. ΒΕΡΔΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 13 ημέρες