Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Ερωτηματολόγια » Κοινωνιολογίας


Ταξινόμηση κατά όνομα | ημερομηνία

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (18ος- 21ος αι.) (431010)

Διδάσκων: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ EΡΕΥΝΑΣ ΙΙ (431006)

Διδάσκων: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ EΡΕΥΝΑΣ Ι (431008)

Διδάσκων: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΗΛΙΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ (431007)

Διδάσκων: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ (431009)

Διδάσκων: ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  λήγει σε 15 ημέρες