Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Περίοδος Αξιολόγησης Μαθημάτων: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-2019
* Σημείωση: Δείτε τις περισσότερες συμμετοχές άλλων εξαμήνων, χρησιμοποιώντας τα βελάκια.
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-2019
Τμήματα με περισσότερες συμμετοχές
Π.Μ.Σ. Εμπορικό Δίκαιο
 
( 148 )
Π.Μ.Σ. Αστικό Δίκαιο
 
( 114 )