Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Περίοδος Αξιολόγησης Μαθημάτων: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-2023
* Σημείωση: Δείτε τις περισσότερες συμμετοχές άλλων εξαμήνων, χρησιμοποιώντας τα βελάκια.
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-2022
Τμήματα με περισσότερες συμμετοχές
Νομικής
 
( 1723 )
Νοσηλευτικής
 
( 672 )
Μαθήματα με περισσότερες συμμετοχές