Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Περίοδος Αξιολόγησης Μαθημάτων: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-2023
* Σημείωση: Δείτε τις περισσότερες συμμετοχές άλλων εξαμήνων, χρησιμοποιώντας τα βελάκια.
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-2023
Τμήματα με περισσότερες συμμετοχές
Νομικής
 
( 1075 )
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 
( 1033 )
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
 
( 932 )
Μαθήματα με περισσότερες συμμετοχές