Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Γενικές Ερωτήσεις

Ποιοί είναι οι παράγοντες που οδήγησαν στις ηλεκτρονικές αξιολογήσεις μαθημάτων;

Αρχικά ο εκσυγχρονισμός και η αμεσότητα που παρέχεται από τις νέες τεχνολογίες. Πλέον περισσότεροι φοιτητές θα έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικό υπολογιστή, laptop, κινητό και δεν θα απαιτείται η δέσμευση από τον/την διδάσκοντα/ουσα να διανείμει συγκεκριμένη μέρα τα ερωτηματολόγια σε έντυπη μορφή προκειμένου να έχει μεγάλο ποσοστό συμμετοχής στην αξιολόγηση. Επίσης δεν θα χρειάζεται να σπαταλά πολύτιμο χρόνο διδασκαλίας προκειμένου να διανείμει ερωτηματολόγια στους φοιτητές και να περιμένει την συμπλήρωσή τους. Ακόμα, με την ηλεκτρονική υποβολή γίνεται ευκολότερη και γρηγορότερη η συγκέντρωση των δεδομένων, η έκδοση στατιστικών/αναφορών, στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν συγκεντρωτικά από το Πανεπιστήμιο και τις Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α) για περαιτέρω αναλύσεις.

Πότε είναι διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές αξιολογήσεις μαθημάτων/διδασκαλίας;

Σύμφωνα με την απόφαση της Α.ΔΙ.Π (Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης), τα ερωτηματολόγια καλό είναι να συμπληρώνονται μεταξύ της 8ης και 10ης εβδομάδας διδασκαλίας του μαθήματος.

Μπορεί ένα ερωτηματολόγιο να συμπληρωθεί παραπάνω από μία φορές;

Όχι. Η συμμετοχή είναι μοναδική. Στην περίπτωση της μεθόδου συμμετοχής με κουπόνι το μέλος ΟΜ.Ε.Α ή ο/η διδάσκων/ουσα αναλαμβάνουν να μοιράσουν τόσα κουπόνια όσοι είναι οι φοιτητές στο μάθημα και η παραλαβή επικυρώνεται με υπογραφή του φοιτητή ώστε να εξασφαλιστεί η μοναδικότητα. Στην περίπτωση συμμετοχής με όνομα χρήστη/κωδικό ο φοιτητής που χρησιμοποιεί τα προσωπικά του στοιχεία έχει δικαίωμα υποβολής απαντήσεων μόνο μία φορά.

Τα σχόλια που γράφονται στις ερωτήσεις ανοιχτού κειμένου γιατί δεν είναι ορατά στα στατιστικά;

Θεωρούνται εμπιστευτική πληροφορία και δεν αποτελούν μέρος των στατιστικών αναφορών. Γίνονται διαθέσιμα, ανάλογα με την απόφαση του εκάστοτε Τμήματος, μαζί με τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων στους διδάσκοντες ή/και στα μέλη ΟΜ.Ε.Α.

Με ποια κριτήρια έγινε η επιλογή των αναρτημένων προτύπων;

Τα περισσότερα πρότυπα έχουν ως κορμό βασικών ερωτήσεων το πρότυπο ερωτηματολογίου της Α.ΔΙ.Π (ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ). Με βάση αυτό και ανάλογα με τις ανάγκες/ιδιαιτερότητες του κάθε Τμήματος, τα μέλη ΟΜ.Ε.Α αποστέλλουν ένα πρότυπο που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν. Καθένα από αυτά τα πρότυπα εμφανίζεται ως ΠΡΟΤΑΣΗ και μπορεί να το επιλέξει κάθε διδάσκοντας που ενεργοποιεί ερωτηματολόγιο χωρίς την δέσμευση να διδάσκει στο Τμήμα που έκανε την πρόταση.

Ερωτήσεις για τους φοιτητές

Γιατί να συμπληρώσω το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μαθήματος;

Το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο σας δίνει την ευκαιρία να αποτυπωθεί η γνώμη σας. Οι αξιολογήσεις μαθημάτων συγκεντρώνουν πολύτιμες πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν τους διδάσκοντες να βελτιώσουν τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του μαθήματος. Γι’ αυτόν τον λόγο όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός συμμετοχής τόσο πιο χρήσιμα και ουσιαστικά είναι τα αποτελέσματα.

Μπορώ να συμμετάσχω σε όλα τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης μαθημάτων του Τμήματός μου;

Δικαίωμα συμμετοχής έχετε μόνο στα ερωτηματολόγια των μαθημάτων που έχετε δηλώσει.

Πώς έχω πρόσβαση σε ένα ερωτηματολόγιο;

Οι μέθοδοι συμμετοχής είναι δύο: με όνομα χρήστη-κωδικό ή με κουπόνι. Η μέθοδος επιλέγεται από τον διδάσκοντα την στιγμή που δημιουργεί το ερωτηματολόγιο και θα ενημερωθείτε από εκείνον.

Πώς είμαι σίγουρος/η ότι οι απαντήσεις μου είναι ανώνυμες όταν χρησιμοποιώ τις ηλεκτρονικές αξιολογήσεις;

Το σύστημα εγγυάται την ανωνυμία της συμμετοχής μη καταγράφοντας οτιδήποτε θα μπορούσε να συσχετίσει τα στοιχεία πρόσβασης (κουπόνι ή ηλεκτρονικός λογαριασμός) με τις απαντήσεις που πρόκειται να δοθούν. Η μόνη πληροφορία που πρόκειται να καταγραφεί είναι η χρήση του κουπονιού (token) ή του ηλεκτρονικού λογαριασμού (login) που χρησιμοποιήθηκε, προκειμένου να εξασφαλισθεί η μοναδικότητα της συμμετοχής.

Πώς ενημερώνομαι με την ημερομηνία λήξης ενός ερωτηματολογίου;

Δίπλα από το ενεργό ερωτηματολόγιο αναφέρεται ο χρόνος που υπολείπεται ώστε να μπορέσετε να υποβάλλετε τις απαντήσεις σας.

Είμαι μεταπτυχιακός φοιτητής και δεν βλέπω μαθήματα του ΜΠΣ που ανήκω.

Στην τρέχουσα έκδοση της υπηρεσίας δεν έχουν ενσωματωθεί τα Μεταπτυχιακά μαθήματα των Τμημάτων γι' αυτό και δεν υπάρχουν διαθέσιμα ερωτηματολόγια.

Πώς μπορώ να δω τις ερωτήσεις που περιέχει ένα ερωτηματολόγιο;

Κάθε ερωτηματολόγιο αντιστοιχεί σε ένα επιλεγμένο πρότυπο από τον διδάσκοντα. Τα πρότυπα είναι διαθέσιμα με ανοιχτή πρόσβαση και μπορείτε να δείτε το περιεχόμενο τους ανά πάσα στιγμή.

Ερωτήσεις για τους διδάσκοντες και τα μέλη ΟΜ.Ε.Α

Πώς μπορώ να δημιουργήσω ερωτηματολόγια;

Συνδέεστε με τα προσωπικά σας στοιχεία στην ιστοσελίδα διαχείρισης ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων αξιολογήσεων μαθημάτων, επιλέγετε το μάθημα που σας ενδιαφέρει και συμπληρώνετε την φόρμα δημιουργίας. Σημειώνεται ότι η πρόσβαση στην υπηρεσία επιτρέπεται μόνο σε διδάσκοντες, σε μέλη ΔΕΠ και σε μέλη ΟΜ.Ε.Α των τμημάτων.

Τι ενέργειες χρειάζονται ώστε να έχω πρόσβαση στα στατιστικά ερωτηματολογίων περασμένου ακαδημαϊκού έτους;

Στα στατιστικά των αξιολογήσεων έχουν πρόσβαση τα μέλη ΟΜ.Ε.Α και οι διδάσκοντες του μαθήματος. Αρκεί λοιπόν να συνδεθείτε στην υπηρεσία διαχείρισης ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων αξιολογήσεων μαθημάτων και μέσω της επιλογής του Ιστορικού να αναζητήσετε το ακαδημαϊκό έτος ώστε να εμφανιστούν τα ολοκληρωμένα ερωτηματολόγια. Επισημαίνεται πως τα στατιστικά ενός ολοκληρωμένου ερωτηματολογίου γίνονται αυτόματα διαθέσιμα με την κατάθεση βαθμολογίας στο πληροφοριακό σύστημα του Φοιτητολογίου (my-studies).