Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Ερωτηματολόγια » Δ.Π.Μ.Σ. Μετάφραση: Ελληνική, Αγγλική, Ρωσική


Ταξινόμηση κατά όνομα | ημερομηνία

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΕΑΡ06)

Διδάσκων: ΜΑΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 15/07/2021

Συμμετέχοντες: 5

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ) (ΕΑΡ04)

Διδάσκων: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΝΤΖΙΔΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 09/07/2021

Συμμετέχοντες: 6

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΡΩΣΙΚΗ) (ΕΑΡ05)

Διδάσκων: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΡΙΣΟΒΑ, ΕΛΕΝΑ ΣΑΡΤΟΡΙ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 30/06/2021

Συμμετέχοντες: 5