Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Ερωτηματολόγια » Π.Μ.Σ. Φαρμακευτική Ανάλυση-Έλεγχο Ποιότητας


Ταξινόμηση κατά όνομα | ημερομηνία

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας (3108)

Διδάσκων: Νικόλαος Θωμαΐδης, Μιχαήλ Κουππάρης,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 15/07/2021

Συμμετέχοντες: 4

Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων (3107)

Διδάσκων: Μιχαήλ Κουππάρης,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 15/07/2021

Συμμετέχοντες: 4

Νομοθεσία-Regulatory Affairs (3109)

Διδάσκων: Φωτεινή Τζαβέλλα, Κωνσταντίνος Γκιρτής,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 15/07/2021

Συμμετέχοντες: 4

Προχωρημένη Φαρμακευτική Ανάλυση ΙΙ (3106)

Διδάσκων: Άννα Τσαντίλη, Ειρήνη Παντερή, Ιωάννης Ντότσικας,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 15/07/2021

Συμμετέχοντες: 16

Μέθοδοι Βιβλιογραφικής Αναζήτησης (3111)

Διδάσκων: Γεώργιος Λαμπρινίδης,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 30/06/2021

Συμμετέχοντες: 1

Υπολογιστική Χημειομετρία (3110)

Διδάσκων: Γεώργιος Λαμπρινίδης, Ευάγγελος Γκίκας,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 30/06/2021

Συμμετέχοντες: 3