Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Ερωτηματολόγια » Π.Μ.Σ. Δημόσιο Δίκαιο


Ταξινόμηση κατά όνομα | ημερομηνία

Ρύθμιση και εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης και των συστημάτων πληρωμών (1219)

Διδάσκων: ΠΑΤΡΙΝΑ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΡΤΣΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 11/06/2021

Συμμετέχοντες: 1

Επιχειρήσεις και ανθρώπινα δικαιώματα - Business and Human Rights (1125)

Διδάσκων: ΜΑΡΙΑ ΓΑΒΟΥΝΕΛΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 11/06/2021

Συμμετέχοντες: 0

Εκκλησιαστικό Δίκαιο και Δικαστηριακή Πρακτική (1132)

Διδάσκων: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 11/06/2021

Συμμετέχοντες: 4

Θέματα Ιδιωτικού/Δημοσίου Δικαίου στη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Περίοδο και στο Ελληνικό κράτος κατά τον 19ο αιώνα (1185)

Διδάσκων: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 11/06/2021

Συμμετέχοντες: 3

Ευρωπαϊκό και Διεθνές Φορολογικό Δίκαιο (1100)

Διδάσκων: ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΟΥΡΟΥΦΛΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 11/06/2021

Συμμετέχοντες: 0

Βιοηθική (1017)

Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 11/06/2021

Συμμετέχοντες: 0

Δημόσιο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς (1218)

Διδάσκων: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΡΤΣΟΣ, ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΣΙΟΥΤΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 11/06/2021

Συμμετέχοντες: 2

Εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών (1021)

Διδάσκων: ΦΛΩΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ-ΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 11/06/2021

Συμμετέχοντες: 0

Εταιρική διακυβέρνηση (1039)

Διδάσκων: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΙΒΑΔΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 11/06/2021

Συμμετέχοντες: 2

Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο (1094)

Διδάσκων: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ, ΠΑΥΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 11/06/2021

Συμμετέχοντες: 10

Διατοπικό Εκκλησιαστικό Δίκαιο (1131)

Διδάσκων: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 11/06/2021

Συμμετέχοντες: 4

Συνταγματικό Δίκαιο ΙΙ (1093)

Διδάσκων: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΟΣΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 11/06/2021

Συμμετέχοντες: 11

Δίκαιο και τέχνη (1188)

Διδάσκων: ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΣΤΑΪΡΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 11/06/2021

Συμμετέχοντες: 0

Θέματα Ιδιωτικού/Δημοσίου Δικαίου στο Βυζάντιο (1122)

Διδάσκων: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 11/06/2021

Συμμετέχοντες: 1

Δημόσιο τραπεζικό δίκαιο (1217)

Διδάσκων: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΡΤΣΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 11/06/2021

Συμμετέχοντες: 2

Ερευνητική Μεθοδολογία τη Κοινωνιολογίας Δικαίου (1124)

Διδάσκων: ΕΛΕΝΗ ΡΕΘΥΜΙΩΤΑΚΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 11/06/2021

Συμμετέχοντες: 0

Δημόσιες Συμβάσεις (1096)

Διδάσκων: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 11/06/2021

Συμμετέχοντες: 9

Θέματα Φιλοσοφίας του Δημοσίου Δικαίου (1213)

Διδάσκων: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΥΤΣΑΚΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 11/06/2021

Συμμετέχοντες: 0

Κοινωνία της πληροφορίας και Δίκαιο (1130)

Διδάσκων: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 11/06/2021

Συμμετέχοντες: 0