Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Ερωτηματολόγια » Π.Μ.Σ. Πολιτική Δικονομία και Εργατικό Δίκαιο


Ταξινόμηση κατά όνομα | ημερομηνία

Δικονομικά Ζητήματα του Δικαίου της Επιχείρησης (1058)

Διδάσκων: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 11/06/2021

Συμμετέχοντες: 2

Προβλήματα Ισορροπίας και Οριοθέτησης Συλλογικής Αυτονομίας και Κρατικού Παρεμβατισμού (1059)

Διδάσκων: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΑΥΛΟΣ-ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 11/06/2021

Συμμετέχοντες: 2

Η δικαστική κρίση ως δικαιοδοτική κρίση και εκτελεστός τίτλος (1065)

Διδάσκων: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΛΑΜΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 11/06/2021

Συμμετέχοντες: 5

Εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών (1021)

Διδάσκων: ΦΛΩΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ-ΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 11/06/2021

Συμμετέχοντες: 1

Ζητήματα Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Εργατικού Δικαίου (1109)

Διδάσκων: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 11/06/2021

Συμμετέχοντες: 2

Ειδικές Μορφές Συμβάσεων Εργασίας: Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας (1055)

Διδάσκων: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΔΑΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 11/06/2021

Συμμετέχοντες: 2

Η εξασφάλιση των πιστώσεων ιδίως στις σύγχρονες συναλλαγές (1013)

Διδάσκων: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΟΥ-ΦΩΤΙΑΔΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 11/06/2021

Συμμετέχοντες: 1

Δίκαιο Κοινωνικής Προστασίας II (Υγεία και Πρόνοια) (1108)

Διδάσκων: ΠΑΤΡΙΝΑ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 11/06/2021

Συμμετέχοντες: 0

Δίκαιο κατάστασης αλλοδαπών (1164)

Διδάσκων: ΧΡΥΣΑΦΩ ΤΣΟΥΚΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 11/06/2021

Συμμετέχοντες: 0

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα και Αστικό Δίκαιο (1025)

Διδάσκων: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ-ΠΟΥΛΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 11/06/2021

Συμμετέχοντες: 0

Επιχειρήσεις και ανθρώπινα δικαιώματα - Business and Human Rights (1125)

Διδάσκων: ΜΑΡΙΑ ΓΑΒΟΥΝΕΛΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 11/06/2021

Συμμετέχοντες: 0

Επίκαιρα Ζητήματα Πολιτικής Δικονομίας (1066)

Διδάσκων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΛΑΜΑΡΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 11/06/2021

Συμμετέχοντες: 4