Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Ερωτηματολόγια » Δ.Π.Μ.Σ. στα Τμήματα Φυσικής και Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών


Ταξινόμηση κατά όνομα | ημερομηνία

Θεωρία και Εφαρμογές Μικροκυμάτων (18107)

Διδάσκων: Ιωάννης Τίγκελης, Γεώργιος Λάτσας,
συμμετοχή με κουπόνι,  ολοκληρώθηκε στις 11/06/2021

Συμμετέχοντες: 4

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι (18208)

Διδάσκων: Ξανθή Παπαγεωργίου, Διονύσιος Ευαγγελάτος,
συμμετοχή με κουπόνι,  ολοκληρώθηκε στις 31/05/2021

Συμμετέχοντες: 6