Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Ερωτηματολόγια » Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία


Ταξινόμηση κατά όνομα | ημερομηνία

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ (82117)

Διδάσκων: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/07/2020

Συμμετέχοντες: 153

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣΕΙΣ (8293Α)

Διδάσκων: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΔΡΟΥΣΟΥ, ΚΑΝΕΛΛΑ ΑΣΚΟΥΝΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/07/2020

Συμμετέχοντες: 9

ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 207-057-Υ204 -028 (822201)

Διδάσκων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΡΤΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/07/2020

Συμμετέχοντες: 1

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (82521)

Διδάσκων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΡΑΚΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/07/2020

Συμμετέχοντες: 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (821402)

Διδάσκων: ΕΥΔΟΞΙΑ ΝΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΤΕΡΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/07/2020

Συμμετέχοντες: 0

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΝΟΗΣΗ 7405 (82710)

Διδάσκων: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΜΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/07/2020

Συμμετέχοντες: 2

ΘΕΩΡΙΕΣ ΦΥΛΩΝ (82313)

Διδάσκων: ΜΑΡΙΑ ΛΕOΝΤΣΙΝΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/07/2020

Συμμετέχοντες: 1

Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (82716)

Διδάσκων: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/07/2020

Συμμετέχοντες: 22

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (82610)

Διδάσκων: ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΟΥΒΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/07/2020

Συμμετέχοντες: 33

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α-Κ, Λ-Ω (306) (823119)

Διδάσκων: ΑΙΜΙΛΙΑ ΦΑΚΟΥ, ΚΑΝΕΛΛΑ ΑΣΚΟΥΝΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/07/2020

Συμμετέχοντες: 0

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 7204 (82704)

Διδάσκων: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/07/2020

Συμμετέχοντες: 56

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ (825207)

Διδάσκων: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/07/2020

Συμμετέχοντες: 1

ΘΕΩΡΙΕΣ ΦΥΛΩΝ (827511)

Διδάσκων: ΜΑΡΙΑ ΛΕOΝΤΣΙΝΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/07/2020

Συμμετέχοντες: 0

ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΕΚΠ/ΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΙ (82630)

Διδάσκων: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/07/2020

Συμμετέχοντες: 6

ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (8293Ξ)

Διδάσκων: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/07/2020

Συμμετέχοντες: 5

ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΕΚΠ/ΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ι (82629)

Διδάσκων: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/07/2020

Συμμετέχοντες: 6

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 2104 (82204)

Διδάσκων: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΝΤΖΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/07/2020

Συμμετέχοντες: 103

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΝΟΗΣΗ (827405)

Διδάσκων: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΜΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/07/2020

Συμμετέχοντες: 0

ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 2201 (82207)

Διδάσκων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΡΤΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/07/2020

Συμμετέχοντες: 2

ΕΝΤΑΞΙΑΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ (8293Γ)

Διδάσκων: ΕΥΔΟΞΙΑ ΝΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΤΕΡΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/07/2020

Συμμετέχοντες: 6

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (826203)

Διδάσκων: ΜΑΡΘΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/07/2020

Συμμετέχοντες: 0

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (301) (823001)

Διδάσκων: ΜΑΡΙΑ ΛΕOΝΤΣΙΝΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/07/2020

Συμμετέχοντες: 0

ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (82714)

Διδάσκων: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΝΤΖΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/07/2020

Συμμετέχοντες: 29

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ (82407)

Διδάσκων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΡΤΗ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΛΟΓΑΪΤΗ, Αλεξάνδρα Βασιλοπούλου,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/07/2020

Συμμετέχοντες: 38

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (8293Η)

Διδάσκων: ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΟΥΒΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/07/2020

Συμμετέχοντες: 11

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ι (82304)

Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/07/2020

ΓΛΩΣΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΝΟΗΣΗ 7404 (82709)

Διδάσκων: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΜΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/07/2020

Συμμετέχοντες: 12

ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΙΙ (82138)

Διδάσκων: ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΒΙΤΣΙΔΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/07/2020

Συμμετέχοντες: 16

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (8293Κ)

Διδάσκων: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΙΔΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΡΑΚΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/07/2020

Συμμετέχοντες: 16

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ι (823114)

Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/07/2020

Συμμετέχοντες: 1

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ.ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΣΧΟΛ.ΗΛΙΚΙΑ:ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (8293Β)

Διδάσκων: ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/07/2020

Συμμετέχοντες: 12

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (82319)

Διδάσκων: ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/07/2020

Συμμετέχοντες: 22

ΤΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (8293Δ)

Διδάσκων: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/07/2020

Συμμετέχοντες: 8

ΜΕΘ/ΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ι (401) (824002)

Διδάσκων: Αλεξάνδρα Βασιλοπούλου, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΡΤΗ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΛΟΓΑΪΤΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/07/2020

Συμμετέχοντες: 0

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΙ (8293Λ)

Διδάσκων: ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΑΓΟΡΙΑΝΑΚΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/07/2020

Συμμετέχοντες: 12

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Orff (82619)

Διδάσκων: ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/07/2020

Συμμετέχοντες: 14

ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5103 (82502)

Διδάσκων: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΙΔΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/07/2020

Συμμετέχοντες: 40

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ (82906)

Διδάσκων: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΦΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΔΡΟΥΣΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/07/2020

Συμμετέχοντες: 34

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (82320)

Διδάσκων: ΑΙΜΙΛΙΑ ΦΑΚΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/07/2020

Συμμετέχοντες: 13

ΜΕΘ/ΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ι (82401)

Διδάσκων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΡΤΗ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΛΟΓΑΪΤΗ, Αλεξάνδρα Βασιλοπούλου,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/07/2020

Συμμετέχοντες: 26

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (610) (826207)

Διδάσκων: ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΟΥΒΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/07/2020

Συμμετέχοντες: 0

ΓΛΩΣΣΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΝΟΗΣΗ 709 (827404)

Διδάσκων: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΜΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/07/2020

Συμμετέχοντες: 0

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 3001 (82301)

Διδάσκων: ΜΑΡΙΑ ΛΕOΝΤΣΙΝΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/07/2020

Συμμετέχοντες: 0

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (8293Θ)

Διδάσκων: ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/07/2020

Συμμετέχοντες: 8

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 6203 (82608)

Διδάσκων: ΜΑΡΘΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/07/2020

Συμμετέχοντες: 6

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (82721)

Διδάσκων: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΚΩΝΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/07/2020

Συμμετέχοντες: 39

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 3119 (82306)

Διδάσκων: ΑΙΜΙΛΙΑ ΦΑΚΟΥ, ΚΑΝΕΛΛΑ ΑΣΚΟΥΝΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/07/2020

Συμμετέχοντες: 48

ΚΕΙΜΕΝΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (82723)

Διδάσκων: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΚΩΝΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/07/2020

Συμμετέχοντες: 20

ΘΕΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (82724)

Διδάσκων: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΚΩΝΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/07/2020

Συμμετέχοντες: 12

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1402 (82109)

Διδάσκων: ΕΥΔΟΞΙΑ ΝΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΤΕΡΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/07/2020

Συμμετέχοντες: 6

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 2402 (82213)

Διδάσκων: Γ. ΤΣΙΤΣΑΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 17/07/2020

Συμμετέχοντες: 5

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ:ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ (8293Ο)

Διδάσκων: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΦΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 15/07/2020

Συμμετέχοντες: 0

ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (82216)

Διδάσκων: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 12/07/2020

Συμμετέχοντες: 24

ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ (82135)

Διδάσκων: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΚΡΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 11/07/2020

Συμμετέχοντες: 3

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 4201 (82403)

Διδάσκων: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΛΑΜΑΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 10/07/2020

Συμμετέχοντες: 25

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι (82511)

Διδάσκων: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 10/07/2020

Συμμετέχοντες: 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν102 (82505)

Διδάσκων: ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΛΑΜΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 10/07/2020

Συμμετέχοντες: 6

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΙΙ (82222)

Διδάσκων: ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΗΔΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 07/07/2020

Συμμετέχοντες: 77

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (82128)

Διδάσκων: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΟΡΤΕΣΗ-ΔΑΦΕΡΜΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 06/07/2020

Συμμετέχοντες: 12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 9001 (82901)

Διδάσκων: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΟΡΤΕΣΗ-ΔΑΦΕΡΜΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΣΦΥΡΟΕΡΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 04/07/2020

Συμμετέχοντες: 37

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΗΛ9002 (82902)

Διδάσκων: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΟΡΤΕΣΗ-ΔΑΦΕΡΜΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΣΦΥΡΟΕΡΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 04/07/2020

Συμμετέχοντες: 29

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧ. ΠΕΡΙΒΑΛ. ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡ.ΗΛΙΚ Υ105 (829002)

Διδάσκων: ΑΙΜΙΛΙΑ ΦΑΚΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΣΦΥΡΟΕΡΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΟΡΤΕΣΗ-ΔΑΦΕΡΜΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 04/07/2020

Συμμετέχοντες: 0

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (82215)

Διδάσκων: ΛΗΔΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 03/07/2020

Συμμετέχοντες: 124

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (82220)

Διδάσκων: ΛΗΔΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 03/07/2020

Συμμετέχοντες: 14

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓ. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Υ104 (829001)

Διδάσκων: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΟΡΤΕΣΗ-ΔΑΦΕΡΜΟΥ, ΑΙΜΙΛΙΑ ΦΑΚΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΣΦΥΡΟΕΡΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 02/07/2020

Συμμετέχοντες: 0

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 6310 (82614)

Διδάσκων: ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΡΟΥΣΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 30/06/2020

Συμμετέχοντες: 20

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΕΙΚΟΝΙΚΟΙ ΚΟΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (82517)

Διδάσκων: ΑΡΓΥΡΩ ΒΟΥΛΓΑΡΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 26/06/2020

Συμμετέχοντες: 0

ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ:ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (8293Ν)

Διδάσκων: ΑΡΓΥΡΩ ΒΟΥΛΓΑΡΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 26/06/2020

Συμμετέχοντες: 5