Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Ερωτηματολόγια » Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας


Ταξινόμηση κατά όνομα | ημερομηνία

Λεξικολογία (65DGA34)

Διδάσκων: J. THEISEN,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 15/02/2020

Συμμετέχοντες: 10

Γλωσσολογικές Θεωρίες (65DGC46)

Διδάσκων: C. FERY,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 15/02/2020

Συμμετέχοντες: 3

Λογοτεχνία και Φύλο (65DLB72)

Διδάσκων: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 15/02/2020

Συμμετέχοντες: 8

Μορφολογία (65DGY11)

Διδάσκων: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΧΑΝΔΡΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 15/02/2020

Συμμετέχοντες: 42

Φιλοσοφία της Γλώσσας (65DGC47)

Διδάσκων: ΒΙΝΦΡΙΝΤ ΛΕΧΝΕΡ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 15/02/2020

Συμμετέχοντες: 14

Εισαγωγή στην Επιστήμη της Λογοτεχνίας Ι (65DLY20)

Διδάσκων: ΒΙΛΧΕΛΜ ΜΠΕΝΝΙΝΓΚ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 15/02/2020

Συγκριτική Φιλολογία (65DLY27)

Διδάσκων: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 15/02/2020

Συμμετέχοντες: 17

Γερμανικος Πολιτισμος (65DLY29)

Διδάσκων: ΑΓΛΑΪΑ ΜΠΛΙΟΥΜΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 15/02/2020

Συμμετέχοντες: 39

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ (65DM01)

Διδάσκων: Α. ΧΗΤΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 15/02/2020

Συμμετέχοντες: 0

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (65DG15)

Διδάσκων: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΟΚΟΓΛΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 15/02/2020

Συμμετέχοντες: 0

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΔΕ 3 (65DGD62)

Διδάσκων: C. FERY,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 15/02/2020

Συμμετέχοντες: 2

Λεξικολογία (65DGY14)

Διδάσκων: ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΒΕΛΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 15/02/2020

Συμμετέχοντες: 12

Σύγχρονη Λογοτεχνία (65DLY25)

Διδάσκων: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΑΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΚΑΣΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 15/02/2020

Συμμετέχοντες: 39

Γλωσσ. (Γλωσσολογικές Θεωρίες) (65DG46)

Διδάσκων: C. FERY,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 15/02/2020

Συμμετέχοντες: 0

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ (65DLD85)

Διδάσκων: STEFAN LINDINGER,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 15/02/2020

Συμμετέχοντες: 11

Συγκριτική Γλωσσολογία (65DGY16)

Διδάσκων: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΟΚΟΓΛΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 15/02/2020

Συμμετέχοντες: 13

ΓΛΩΣΣΑ I (Για εισαχθ. 2016-2017 και μετά) (65SPR1)

Διδάσκων: ΙΩΑΝΝΑ ΡΙΖΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 15/02/2020

Συμμετέχοντες: 20

Λογοτεχνία μετά το 1945 (65DLA67)

Διδάσκων: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΑΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 15/02/2020

Συμμετέχοντες: 8

Ανάπτυξη γραπτών δραστηριοτήτων ΠΔΕ 3 (65DGD57)

Διδάσκων: ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΒΕΛΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 15/02/2020

Συμμετέχοντες: 8

Λογοτεχνία 18ου αιώνα (65DLY22)

Διδάσκων: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΚΑΣΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 15/02/2020

Συμμετέχοντες: 21

ΓΛΩΣΣΑ ΙΙΙ (Για εισαχθ. 2016-2017 και μετά) (65SPR3)

Διδάσκων: ΑΝ. ΧΟΥΡΝΑΖΙΔΗ, ΙΩΑΝΝΑ ΡΙΖΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 15/02/2020

Συμμετέχοντες: 13

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία (65DGY10)

Διδάσκων: ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 15/02/2020

Συμμετέχοντες: 27

Λογοτεχνία μετά το 1989 (65DLA68)

Διδάσκων: ΟΛΓΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 15/02/2020

Συμμετέχοντες: 13

Διαφωτισμός, Θύελλα και Ορμή (65DLA60)

Διδάσκων: ΒΙΛΧΕΛΜ ΜΠΕΝΝΙΝΓΚ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 15/02/2020

Εισαγωγή στη Θεωρία και Πρακτική της Μετάφρασης (65DLY28)

Διδάσκων: Α. ΧΗΤΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 15/02/2020

Συμμετέχοντες: 47

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΔΕ 2 (65DGD51)

Διδάσκων: ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΥ, Δ ΖΕΠΠΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 14/02/2020

Εισαγωγή στον Επιστημονικό Τρόπο Εργασίας (65DAY02)

Διδάσκων: ΕΛΕΝΑ ΦΟΙΒΗ ΧΥΤΗΡΗ, Ekkehard Haring,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 14/02/2020

Συμμετέχοντες: 21

Αξιολ/ση Γλωσσικής Κατάρτισης και Διδ/λίας ΠΔΕ 3 (65DGD53)

Διδάσκων: ΔΑΦΝΗ ΒΗΔΕΝΜΑΙΕΡ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 14/02/2020

Συμμετέχοντες: 14

Σχεδιασμός κ΄ Οργάνωση Μαθημάτων ΠΔΕ 3 (65DGD52)

Διδάσκων: ΔΑΦΝΗ ΒΗΔΕΝΜΑΙΕΡ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 14/02/2020

Συμμετέχοντες: 11

ΕΚΜ/ΗΣΗ ΔΕΥΤ. ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣ. ΠΔΕ 2 (65DGB47)

Διδάσκων: ΔΑΦΝΗ ΒΗΔΕΝΜΑΙΕΡ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 14/02/2020

Συμμετέχοντες: 16