Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Ερωτηματολόγια » Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας


Ταξινόμηση κατά όνομα | ημερομηνία

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ (6410102)

Διδάσκων: ΜΠΕΛΙΤΣΟΥ ΚΟΝΔΥΛΕΝΙΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 07/06/2023

Συμμετέχοντες: 9

ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ:18ος - 21ος ΑΙΩΝΑΣ (6410189)

Διδάσκων: ΜΠΕΛΙΤΣΟΥ ΚΟΝΔΥΛΕΝΙΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 07/06/2023

Συμμετέχοντες: 6

ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (64900)

Διδάσκων: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΟΥΤΣΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 25/05/2023

Συμμετέχοντες: 1