Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Ερωτηματολόγια » Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας


Ταξινόμηση κατά όνομα | ημερομηνία

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ (62ΤΕΚ902)

Διδάσκων: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 31/01/2024

Συμμετέχοντες: 1

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (62ΠΔ230)

Διδάσκων: ΜΑΡΙΑ ΜΑΜΟΥΡΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/01/2024

Συμμετέχοντες: 0

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Α (62ΠΔ240)

Διδάσκων: ΜΑΡΙΑ ΜΑΜΟΥΡΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/01/2024

Συμμετέχοντες: 1

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (62ΠΔ158)

Διδάσκων: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΝΑ, ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 12/01/2024

Συμμετέχοντες: 0

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (62ΠΔ212)

Διδάσκων: ΧΡ. ΠΑΡΘΕΝΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 29/01/2024

Συμμετέχοντες: 0

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 20ου αι (62ΚΦΝ13)

Διδάσκων: ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΑΘΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 31/12/2023

Συμμετέχοντες: 0

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (62ΤΕΚ415)

Διδάσκων: ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΝΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 12/01/2024

Συμμετέχοντες: 0

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (62ΤΕΚ211)

Διδάσκων: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΕΡΔΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 31/01/2024

Συμμετέχοντες: 1

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (62ΠΔΣ146)

Διδάσκων: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΝΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 12/01/2024

Συμμετέχοντες: 0