Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Ερωτηματολόγια » Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών


Ταξινόμηση κατά όνομα | ημερομηνία

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (44Q103)

Διδάσκων: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 31/01/2024

Συμμετέχοντες: 8

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (44M410)

Διδάσκων: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΓΚΟΥΤΑΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 14/01/2024

Συμμετέχοντες: 5

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (44M101)

Διδάσκων: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΓΚΟΥΤΑΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 14/01/2024

Συμμετέχοντες: 16

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (44M306)

Διδάσκων: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΓΚΟΥΤΑΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 14/01/2024

Συμμετέχοντες: 9

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (44L101)

Διδάσκων: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 31/12/2023

Συμμετέχοντες: 5

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ (44Q101)

Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 31/12/2023

Συμμετέχοντες: 4

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (44Q305)

Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 31/12/2023

Συμμετέχοντες: 4

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (44E407)

Διδάσκων: ΜΑΡΙΛΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 31/12/2023

Συμμετέχοντες: 3

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΔΙΟΚΗΣΗ (44I409)

Διδάσκων: ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΥΡΙΑΖΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 31/12/2023

Συμμετέχοντες: 0

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (44G406)

Διδάσκων: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΡΒΑΚΑΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 31/12/2023

Συμμετέχοντες: 2

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (44M309)

Διδάσκων: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 31/12/2023

Συμμετέχοντες: 0

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (44F103)

Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΜΙΤΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΤΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 31/12/2023

Συμμετέχοντες: 5

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (44F204)

Διδάσκων: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΜΙΤΑΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 31/12/2023

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ (44V401)

Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΡΒΑΚΑΣ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΗΧΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 31/12/2023

Συμμετέχοντες: 1

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ (44I305)

Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 31/12/2023

Συμμετέχοντες: 6

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (44M305)

Διδάσκων: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 31/12/2023

Συμμετέχοντες: 9

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ (44F305)

Διδάσκων: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΝΑΔΕΑΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 31/12/2023

Συμμετέχοντες: 3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (44E102)

Διδάσκων: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 31/12/2023

Συμμετέχοντες: 10

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ (44M418)

Διδάσκων: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΡΒΑΚΑΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 31/12/2023

Συμμετέχοντες: 1

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (44F410)

Διδάσκων: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΜΙΤΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΤΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 31/12/2023

Συμμετέχοντες: 1

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (44G302)

Διδάσκων: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΡΒΑΚΑΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 31/12/2023

Συμμετέχοντες: 3

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (44I202)

Διδάσκων: ΜΑΡΙΑ ΚΕΧΑΓΙΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 31/12/2023

Συμμετέχοντες: 2

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (44F409)

Διδάσκων: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΜΙΤΑΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 31/12/2023

Συμμετέχοντες: 1

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (44I103)

Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 31/12/2023

Συμμετέχοντες: 0

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (44E403)

Διδάσκων: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 31/12/2023

Συμμετέχοντες: 0

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ MARKENTING MANAGMENT (44G201)

Διδάσκων: ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΗΧΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΡΒΑΚΑΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 31/12/2023

Συμμετέχοντες: 4

ΘΕΩΡΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (44M421)

Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 31/12/2023

Συμμετέχοντες: 1

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΟΦΥΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (44F412)

Διδάσκων: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΡΣΕΝΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 31/12/2023

Συμμετέχοντες: 0

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΙΡΙΑΚΩΝ ΣΥΤΗΜΑΤΩΝ (44I306)

Διδάσκων: ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 31/12/2023

Συμμετέχοντες: 6

ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (44F425)

Διδάσκων: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΠΑΤΡΑΓΑΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 31/12/2023

Συμμετέχοντες: 0

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (44F101)

Διδάσκων: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΝΑΔΕΑΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 31/12/2023

Συμμετέχοντες: 9

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (44E408)

Διδάσκων: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 31/12/2023

Συμμετέχοντες: 1

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (44G303)

Διδάσκων: ΒΑΓΙΑ ΜΟΧΛΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 31/12/2023

Συμμετέχοντες: 5

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (44F421)

Διδάσκων: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΝΑΔΕΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 31/12/2023

Συμμετέχοντες: 1

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (44Ι410)

Διδάσκων: ΒΑΓΙΑ ΜΟΧΛΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 31/12/2023

Συμμετέχοντες: 2

ΚΛΑΣΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ (44M424)

Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 31/12/2023

Συμμετέχοντες: 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (44I101)

Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 31/12/2023

Συμμετέχοντες: 21