Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Ερωτηματολόγια » Οικονομικών Επιστημών


Ταξινόμηση κατά όνομα | ημερομηνία

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (41ECO423)

Διδάσκων: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΩΣΤΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 15/07/2021

Συμμετέχοντες: 14

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (41044)

Διδάσκων: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΩΣΤΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 14/07/2021

Συμμετέχοντες: 1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (41Μ206)

Διδάσκων: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΩΣΤΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 14/07/2021

Συμμετέχοντες: 0

ΚΛΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (41PEC461)

Διδάσκων: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 09/07/2021

Συμμετέχοντες: 12

ΚΛΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (41652)

Διδάσκων: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 09/07/2021

Συμμετέχοντες: 0

ΚΛΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (41Ε129)

Διδάσκων: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 09/07/2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (41235)

Διδάσκων: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΦΟΥΝΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 30/06/2021

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (41391)

Διδάσκων: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 30/06/2021

Συμμετέχοντες: 0

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ (41Υ016)

Διδάσκων: ΒΙΟΛΕΤΑ ΔΑΛΛΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 30/06/2021

Συμμετέχοντες: 3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (41Μ201)

Διδάσκων: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΦΟΥΝΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 30/06/2021

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ (41PEC301)

Διδάσκων: ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΥΚΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 30/06/2021

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (41Υ009)

Διδάσκων: ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΥΚΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 30/06/2021

Συμμετέχοντες: 2

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (41Ε323)

Διδάσκων: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 30/06/2021

Συμμετέχοντες: 3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (41Μ205)

Διδάσκων: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΦΟΥΝΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 30/06/2021

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (41PRC000)

Διδάσκων: ΧΑΡΟΥΛΑ ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 30/06/2021

Συμμετέχοντες: 3

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ (41QNT202)

Διδάσκων: ΒΙΟΛΕΤΑ ΔΑΛΛΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 30/06/2021

Συμμετέχοντες: 128

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (41ECO492)

Διδάσκων: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΦΟΥΝΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 30/06/2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (41ECO221)

Διδάσκων: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 30/06/2021

Συμμετέχοντες: 57

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓ.ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (41328)

Διδάσκων: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΦΟΥΝΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 30/06/2021

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (41Ε318)

Διδάσκων: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 30/06/2021

Συμμετέχοντες: 0

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ (41025)

Διδάσκων: ΒΙΟΛΕΤΑ ΔΑΛΛΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 30/06/2021

Συμμετέχοντες: 1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (41512)

Διδάσκων: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 30/06/2021

Συμμετέχοντες: 0

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (41Μ301)

Διδάσκων: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 30/06/2021

Συμμετέχοντες: 1

ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (41MGT462)

Διδάσκων: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 30/06/2021

Συμμετέχοντες: 80

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (41629)

Διδάσκων: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 30/06/2021

Συμμετέχοντες: 1

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (41SKL201)

Διδάσκων: ΧΑΡΟΥΛΑ ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 30/06/2021

Συμμετέχοντες: 17

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (41ECO421)

Διδάσκων: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΦΟΥΝΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 30/06/2021

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ & ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (41026)

Διδάσκων: ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΥΚΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 30/06/2021

Συμμετέχοντες: 2

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (41ΚΕ01)

Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 29/06/2021

Συμμετέχοντες: 0

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙΙ (41ACC301)

Διδάσκων: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 29/06/2021

Συμμετέχοντες: 24

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (41ACC201)

Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 29/06/2021

Συμμετέχοντες: 91

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (41213)

Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 29/06/2021

Συμμετέχοντες: 1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (41ECO422)

Διδάσκων: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 25/06/2021

Συμμετέχοντες: 15

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (41PEC311)

Διδάσκων: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 25/06/2021

Συμμετέχοντες: 21

ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (41311)

Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 24/06/2021

Συμμετέχοντες: 0

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (41FIN302)

Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 24/06/2021

Συμμετέχοντες: 123

ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ II (41319)

Διδάσκων: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 24/06/2021

Συμμετέχοντες: 2

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (41Μ302)

Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 24/06/2021

Συμμετέχοντες: 2

ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ II (41Ε119)

Διδάσκων: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 24/06/2021

Συμμετέχοντες: 2

ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΙ (41PEC462)

Διδάσκων: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 22/06/2021

Συμμετέχοντες: 15

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι (41221)

Διδάσκων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/06/2021

Συμμετέχοντες: 2

ΘΕΩΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ (41ECO314)

Διδάσκων: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/06/2021

ΘΕΩΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ (41Μ104)

Διδάσκων: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/06/2021

Συμμετέχοντες: 0

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (41FIN464)

Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/06/2021

Συμμετέχοντες: 11

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ (41Μ501)

Διδάσκων: ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΗΓΙΝΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/06/2021

Συμμετέχοντες: 2

ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (402078)

Διδάσκων: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΟΥΡΓΟΥΡΙΝΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/06/2021

Συμμετέχοντες: 0

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (41QNT201)

Διδάσκων: ΣΙΜΟΣ ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/06/2021

Συμμετέχοντες: 88

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ (41115)

Διδάσκων: ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣ, ΦΡΑΓΚΩ ΚΟΥΡΑΝΤΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/06/2021

Συμμετέχοντες: 4

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (41ECO480)

Διδάσκων: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/06/2021

Συμμετέχοντες: 3

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ (41PEC102)

Διδάσκων: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/06/2021

Συμμετέχοντες: 96

ΑΝΑΛΥΣΗ / ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (15100138)

Διδάσκων: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΣΑΛΓΑΤΙΔΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/06/2021

Συμμετέχοντες: 0

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ II (41Ε115)

Διδάσκων: ΦΡΑΓΚΩ ΚΟΥΡΑΝΤΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/06/2021

Συμμετέχοντες: 0

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (41TNE005)

Διδάσκων: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/06/2021

Συμμετέχοντες: 60

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΙ (41225)

Διδάσκων: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/06/2021

Συμμετέχοντες: 1

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (41Υ014)

Διδάσκων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ, ΣΙΜΟΣ ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/06/2021

Συμμετέχοντες: 1

ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (41FIN463)

Διδάσκων: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΤΣΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/06/2021

Συμμετέχοντες: 6

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (41226)

Διδάσκων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ, ΣΙΜΟΣ ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/06/2021

Συμμετέχοντες: 0

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΙ (41Υ004)

Διδάσκων: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/06/2021

Συμμετέχοντες: 1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (41ECO312)

Διδάσκων: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/06/2021

Συμμετέχοντες: 74

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ (41ECO451)

Διδάσκων: ΦΡΑΓΚΩ ΚΟΥΡΑΝΤΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/06/2021

Συμμετέχοντες: 19

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (41ECO485)

Διδάσκων: ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/06/2021

Συμμετέχοντες: 9

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ CSC301 ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (41LAB301)

Διδάσκων: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/06/2021

Συμμετέχοντες: 2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ (41HIS201)

Διδάσκων: ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΗΓΙΝΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/06/2021

Συμμετέχοντες: 14

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι (41Υ013)

Διδάσκων: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΕΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ, ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/06/2021

Συμμετέχοντες: 1

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ (41Υ008)

Διδάσκων: ΦΡΑΓΚΩ ΚΟΥΡΑΝΤΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/06/2021

Συμμετέχοντες: 2

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙ (41FIN332)

Διδάσκων: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΤΣΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/06/2021

Συμμετέχοντες: 73

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (41375)

Διδάσκων: ΦΡΑΓΚΩ ΚΟΥΡΑΝΤΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/06/2021

Συμμετέχοντες: 0

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ (41QNT301)

Διδάσκων: ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΠΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/06/2021

Συμμετέχοντες: 8

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ (41ECO202)

Διδάσκων: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΦΡΑΓΚΩ ΚΟΥΡΑΝΤΗ, ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/06/2021

Συμμετέχοντες: 90

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (41QNT203)

Διδάσκων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/06/2021

Συμμετέχοντες: 2

ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΛΟΓΙΣΤΩΝ (41CSC302)

Διδάσκων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/06/2021

Συμμετέχοντες: 10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ (41352)

Διδάσκων: ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΗΓΙΝΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/06/2021

Συμμετέχοντες: 0

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (41MGT461)

Διδάσκων: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/06/2021

Συμμετέχοντες: 0

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι (41QNT101)

Διδάσκων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ, ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΕΡΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 21/06/2021

Συμμετέχοντες: 110

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (41Μ602)

Διδάσκων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/06/2021

Συμμετέχοντες: 0

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (41655)

Διδάσκων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΝΟΠΟΥΛΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/06/2021

Συμμετέχοντες: 1

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ (41202)

Διδάσκων: ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/06/2021

Συμμετέχοντες: 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (41CSC403)

Διδάσκων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/06/2021

Συμμετέχοντες: 13

ΘΕΣΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (41ECO464)

Διδάσκων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΝΟΠΟΥΛΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/06/2021

Συμμετέχοντες: 22

ΘΕΣΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (41Ε120)

Διδάσκων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΝΟΠΟΥΛΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/06/2021

Συμμετέχοντες: 0

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ (41Υ006)

Διδάσκων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ, ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/06/2021

Συμμετέχοντες: 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (41640)

Διδάσκων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/06/2021

Συμμετέχοντες: 1

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (41MTH301)

Διδάσκων: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/06/2021

Συμμετέχοντες: 25

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (41QNT401)

Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΙΩΚΑΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/06/2021

Συμμετέχοντες: 11

ΘΕΣΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (41601)

Διδάσκων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΝΟΠΟΥΛΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/06/2021

Συμμετέχοντες: 1

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (41660)

Διδάσκων: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/06/2021

Συμμετέχοντες: 1

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ (41ECO212)

Διδάσκων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ, ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/06/2021

Συμμετέχοντες: 138

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (41QNT403)

Διδάσκων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΙΩΚΑΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/06/2021

Συμμετέχοντες: 6

ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (41ΕΕ01)

Διδάσκων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/06/2021

Συμμετέχοντες: 0

ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (41CSC301)

Διδάσκων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/06/2021

Συμμετέχοντες: 20

ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (41627)

Διδάσκων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/06/2021

Συμμετέχοντες: 1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (41ECO465)

Διδάσκων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΝΟΠΟΥΛΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/06/2021

Συμμετέχοντες: 12

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (41Ε131)

Διδάσκων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΝΟΠΟΥΛΟΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 20/06/2021

Συμμετέχοντες: 0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ(PUBLIC FINANCE) (41Υ018)

Διδάσκων: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 18/06/2021

Συμμετέχοντες: 6

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ (41MGT471)

Διδάσκων: ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΤΕΛΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 18/06/2021

Συμμετέχοντες: 22

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (PUBLIC FINANCE) (41224)

Διδάσκων: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 18/06/2021

Συμμετέχοντες: 1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (41ECO424)

Διδάσκων: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 18/06/2021

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (PUBLIC FINANCE) (41ECO302)

Διδάσκων: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 18/06/2021

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (41HIS101)

Διδάσκων: ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΟΥΡΝΟΒΑ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 18/06/2021

Συμμετέχοντες: 167

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ (41Ε315)

Διδάσκων: ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΤΕΛΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 18/06/2021

Συμμετέχοντες: 0

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ (41QNT404)

Διδάσκων: ΣΙΜΟΣ ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ,
συμμετοχή με ηλεκτρονικό λογαριασμό,  ολοκληρώθηκε στις 18/06/2021