Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων

Συχνές Ερωτήσεις

1) Ποιοί έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία;

Το διδακτικό προσωπικό με ανάθεση μαθήματος και τα μέλη ΟΜ.Ε.Α. των Τμημάτων.

2) Ενώ είμαι μέλος ΔΕΠ και κάνω login, γιατί στην λίστα "Μαθήματά μου" δεν εμφανίζονται μαθήματα;

Αυτό συμβαίνει στις εξής περιπτώσεις:
α) Το Τμήμα σας δεν έχει ηλεκτρονικά βαθμολόγια άρα οι αναθέσεις των μαθημάτων δεν συνδέονται με τον ηλεκτρονικό λογαριασμό σας.
β) Το Τμήμα σας έχει ηλεκτρονικά βαθμολόγια αλλά δεν σας έχουν ανατεθεί μαθήματα για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος στο φοιτητολόγιο (my-studies).
Για περαιτέρω διερεύνηση πρέπει να επικοινωνήσετε με την γραμματεία του Τμήματός σας.

3) Γιατί υπάρχει συγκεκριμένη περίοδος για την ενεργοποίηση ερωτηματολογίων και πως μπορώ να παρατείνω - αλλάξω την εν λόγω περίοδο;

Σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες της ΑΔΙΠ, η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται από την 8η μέχρι τη 10η εβδομάδα των μαθημάτων και σε κάθε περίπτωση ΠΡΙΝ την εξέταση του μαθήματος, ώστε οι απαντήσεις των φοιτητών να μην επηρεάζονται από τη διαδικασία εξέτασης. Με βάση την παραπάνω οδηγία το σύστημα επιτρέπει την ενεργοποίηση των ερωτηματολογίων μόνο μέσα σε συγκεκριμένες περιόδους. Το κάθε Τμήμα μπορεί να αιτηθεί την αλλαγή των ημερομηνιών έναρξης και λήξης αξιολόγησης σύμφωνα με την εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στέλνοντας σχετικό αίτημα στην υπηρεσία survey@uoa.gr.

4) Έχω δημιουργήσει ερωτηματολόγιο και θέλω να το ενεργοποιήσω. Τι ενέργειες απαιτούνται;

Πολύ απλά εισάγετε ημερομηνία ενεργοποίησης (δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της τρέχουσας), ημερομηνία λήξης και επιλέγετε "Αποθήκευση".

5) Μπορώ να διαγράψω ένα ερωτηματολόγιο;

Η διαδικασία της διαγραφής επιτρέπεται μόνο αν δεν υπάρχουν συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. Σε περίπτωση που έχει καταγραφεί έστω και μία συμμετοχή η διαγραφή δεν είναι επιτρεπτή.

6) Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνω για να εκδώσω κουπόνια;

Επιλέγετε το εικονίδιο της Διαχείρισης Κουπονιών για το ερωτηματολόγιο του μαθήματος που σας ενδιαφέρει, εισάγετε τον αριθμό των κουπονιών που επιθυμείτε να εκδώσετε και πατάτε "Δημιουργία".

7) Θέλω να τυπώσω ξανά τα ίδια κουπόνια.

Η διαδικασία έκδοσης και εκτύπωσης των ίδιων κουπονιών δεν είναι επιτρεπτή προκειμένου να αποφευχθούν περιστατικά διανομής του ίδιου κουπονιού σε διαφορετικά πρόσωπα.

8) Έχω εκδώσει κουπόνια αλλά δεν τα έχω εκτυπώσει για να τα διανείμω στην αίθουσα. Θα μπορέσω να τα εκτυπώσω σε επόμενη χρονική στιγμή;

Ναι. Συγκεκριμένα κάνετε είσοδο στην εφαρμογή, επιλέγετε το εικονίδιο της Διαχείρισης Κουπονιών για το μάθημα που σας ενδιαφέρει και κάνετε κλικ στην εγγραφή του πίνακα που έχει το εικονίδιο με την εκκρεμή κατάσταση εκτύπωσης (μπλε εκτυπωτής).

9) Μπορεί το ίδιο κουπόνι να χρησιμοποιηθεί και για αξιολογήσεις άλλων μαθημάτων;

Όχι. Το κουπόνι που δημιουργείται είναι μοναδικό, ισχύει για ένα μάθημα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους και επιτρέπει μόνο μία συμμετοχή ανά φοιτητή.

10) Ο φοιτητής μπορεί να επανασυνδεθεί στο ερωτηματολόγιο με το ίδιο κουπόνι;

Αυτή η ενέργεια είναι δυνατή μόνο στην περίπτωση που δεν έχει επιλέξει υποβολή των απαντήσεων και η συμμετοχή του στο ερωτηματολόγιο δεν έχει ολοκληρωθεί.

11) Πώς θα ενημερωθούν οι φοιτητές για τον δικτυακό τόπο (url) του ερωτηματολογίου του μαθήματός μου;

Στην φάση δημιουργίας ενός ερωτηματολογίου παράγεται αυτόματα από την υπηρεσία το url ώστε να έχετε την δυνατότητα να το ανακοινώσετε στους φοιτητές στη διάρκεια της διδασκαλίας. Εναλλακτικά, μπορείτε να ενημερώσετε τους φοιτητές να πλοηγηθούν στο portal http://survey.uoa.gr όπου φαίνονται όλα τα ενεργά ερωτηματολόγια του Τμήματος.

12) Πώς μπορώ να δω τις ερωτήσεις που περιλαμβάνουν τα διαθέσιμα πρότυπα ερωτηματολόγια;

Στην φόρμα δημιουργίας ερωτηματολογίου δίπλα στο πεδίο επιλογής προτύπου υφίσταται Προεπισκόπηση. Μέσω αυτής έχετε την δυνατότητα να δείτε σε νέα σελίδα τις ερωτήσεις-απαντήσεις του κάθε προτύπου.

13) Τα διαθέσιμα πρότυπα ερωτηματολόγια δεν καλύπτουν τις ανάγκες του μαθήματός μου. Μπορώ να επιλέξω κάποιο άλλο ερωτηματολόγιο;

Τα έως τώρα διαθέσιμα πρότυπα ερωτηματολόγια έχουν διαμορφωθεί από την Α.ΔΙ.Π (http://www.hqaa.gr) και για λόγους συγκριτικής μελέτης είναι χρήσιμο να υπάρχει ένα κοινό ερωτηματολόγιο ανά τύπο μαθήματος. Κινούμενοι ωστόσο διερευνητικά κατά τη φάση πιλοτικής λειτουργίας της υπηρεσίας μπορεί το τμήμα σας να καταθέσει μια εναλλακτική πρόταση, εφόσον αυτό εξυπηρετεί καλύτερα τις δικές σας ανάγκες.

14) Διδάσκω το ίδιο μάθημα σε διαφορετικά τμήματα. Πως μπορώ να ενεργοποιήσω ερωτηματολόγιο;

Το μάθημα έχει διαφορετική λίστα φοιτητών, ανά τμήμα, συνεπώς πρέπει να ενεργοποιηθεί ξεχωριστό ερωτηματολόγιο για το κάθε τμήμα ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν οι φοιτητές που το έχουν δηλώσει. Αυτό που πρέπει να προσέξετε είναι να επιλέξετε από το φίλτρο Πρόγραμμα Σπουδών το τμήμα για το οποίο θέλετε να ενεργοποιήσετε ερωτηματολόγιο.

15) Πώς μπορώ να παρακολουθώ την εξέλιξη του αριθμού των συμμετεχόντων στην αξιολόγηση ενός μαθήματος;

Τα ΔΕΠ για τα μαθήματα που έχουν ανάθεση και τα μέλη ΟΜ.Ε.Α για όλα τα μαθήματα, μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη του αριθμού των συμμετοχών στην αξιολόγηση ενός μαθήματος, μέσα από γράφημα με βήμα ώρας και ημέρας. Το γράφημα είναι διαθέσιμο για κάθε μάθημα που έχει ενεργό ή ολοκληρωμένο ερωτηματολόγιο και βρίσκεται δίπλα από το λεκτικό Συμπληρωμένα ερωτηματολόγια.

16) Το ερωτηματολόγιο του μαθήματός μου έχει λήξει ωστόσο το εικονίδιο με το γράφημα των στατιστικών είναι ανενεργό (γκρι).

Ειδικά για τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης των προπτυχιακών μαθημάτων, τα στατιστικά αποτελέσματα γίνονται διαθέσιμα μόνο αφού έχει ολοκληρωθεί η κατάθεση βαθμολογίας, προκειμένου η να μην επηρεαστεί η βαθμολόγηση από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του μαθήματος. Μόλις η βαθμολογία του μαθήματος καταχωρηθεί από την Γραμματεία του τμήματος σας, τόσο τα στατιστικά όσο και οι απαντήσεις που έχουν καταχωρηθεί στις ερωτήσεις κειμένου(σχόλια-παρατηρήσεις) θα είναι διαθέσιμα.

17) Πώς μπορώ να ενημερωθώ με τις απαντήσεις που έχουν καταχωρηθεί στις ερωτήσεις κειμένου(σχόλια-παρατηρήσεις) του ερωτηματολογίου του μαθήματός μου;

Τα σχόλια-παρατηρήσεις των φοιτητών στις ερωτήσεις κειμένου που έχουν ενταχθεί στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του μαθήματός σας δεν περιλαμβάνονται στην αυτόματη αναφορά στατιστικών και παράγονται από την υπηρεσία με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Εφόσον κατατεθεί βαθμολογία στο πληροφοριακό σύστημα του Φοιτητολογίου, πρέπει να στείλετε e-mail στην ηλ.διεύθυνση survey@uoa.gr όπου θα καταγράφετε τον κωδικό και την ονομασία του μαθήματος για το οποίο επιθυμείτε να σας αποσταλούν ηλεκτρονικά οι απαντήσεις.

18) Τί πρέπει να κάνω ώστε να φαίνεται ο αριθμός των συμμετεχόντων που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο του μαθήματός μου στην ιστοσελίδα http://survey.uoa.gr;

Απλώς επιλέγετε για ενεργοποίηση το εικονίδιο εμφάνισης συμπληρωμένων ερωτηματολογίων. Εναλλακτικά, μέσω της σελίδας δημιουργίας και επεξεργασίας του ερωτηματολογίου μπορείτε να επιλέξετε Ναι στο αντίστοιχο πεδίο.

19) Πότε ένα ερωτηματολόγιο παύει να είναι διαχειρίσιμο;

Από την στιγμή που θα κατατεθεί βαθμολογία στο πληροφοριακό σύστημα Φοιτητολογίου.

20) Γιατί η λίστα των εγγεγραμμένων φοιτητών είναι μικρότερη του αναμενόμενου ή ακόμα και άδεια;

Η λίστα των εγγεγραμμένων φοιτητών προκύπτει από τις οριστικοποιημένες δηλώσεις μαθημάτων. Αν η λίστα αυτή είναι άδεια πιθανότατα η γραμματεία του τμήματος δεν έχει προβεί σε καμία οριστικοποίηση μέχρι εκείνη τη στιγμή. Αν είναι μικρότερη του αναμενόμενου, τότε εκκρεμεί ακόμα η οριστικοποίηση ορισμένων δηλώσεων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία του τμήματος για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της διαδικασίας.

21) Υπάρχουν συμπληρωματικές δηλώσεις φοιτητών για το μάθημά μου που έγιναν μετά την αρχική ενεργοποίηση του ερωτηματολογίου. Πότε θα ενημερωθεί η λίστα των συμμετεχόντων φοιτητών στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του μαθήματος βάσει των νέων αυτών δηλώσεων;

Η λίστα των συμμετεχόντων φοιτητών ενημερώνεται αυτόματα από το σύστημα κάθε βράδυ. Εναλλακτικά μπορείτε την στιγμή που θα μάθετε πως έχουν καταχωρηθεί συμπληρωματικές δηλώσεις, να κάνετε login στην υπηρεσία και να επιλέξετε το ερωτηματολόγιο του μαθήματος που έχετε ενεργοποιήσει ώστε να ανοίξει η σελίδα επεξεργασίας του. Με αυτήν την ενέργεια ολοκληρώνεται η ενημέρωση.

22) Ποιες είναι οι προυποθέσεις για την ένταξη ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην υπηρεσία ηλεκτρονικής αξιολόγησης μαθημάτων;

Για την ενσωμάτωση των μεταπτυχιακών μαθημάτων στην υπηρεσία ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων απαιτείται:

  • να έχει επικαιροποιηθεί το πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ στην εφαρμογή αναφορών της ΜΟ.ΔΙ.Π (http://reports.modip.uoa.gr),για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
  • οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να έχουν αποκτήσει ηλεκτρονικό λογαριασμό στο Κ.ΛΕΙ.ΔΙ
  • ο υπεύθυνος του ΠΜΣ να έχει ενημερώσει την ΜΟ.ΔΙ.Π με τα στοιχεία των διαχειριστών στους οποίους θα πρέπει να δοθεί πρόσβαση στην υπηρεσία διαχείρισης ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων
  • να διαμορφωθεί το πρότυπο ή τα πρότυπα στα οποία θα βασιστούν τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια αξιολόγησης μαθημάτων του ΠΜΣ
  • να ενημερωθεί η ομάδα υποστήριξης της υπηρεσίας τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ημερομηνία ανάρτησης των ερωτηματολογίων, για τον καλύτερο προγραμματισμό των απαιτούμενων ενεργειών